Wanneer is een overschreiding van een erfgrens verjaard?

4 reacties

Garagedak behorende bij een jaren-30 woning hangt deels over erfgrens van een aanliggend perceel. Dit is gebaseerd op een onlangs geplaatst piketpaaltje om erfgrens te bepalen tussen de twee percelen (perceel in eigendom van particulier en het aanliggende perceel is in eigendom van een woningcorporatie). Grens is bepaald zodat een woningcorporatie een berging behorende bij een nieuwbouwwoning heeft kunnen bouwen naast de garage. De garage is gebouwd in de jaren 30.

Ik neem even aan dat het piket paaltje (opdracht van de woningcorporatie) in samenwerking met het kadaster is geplaatst.

Kan men rechten ontlenen aan het huidige geplaatste piketpaaltje of moeten wij als eigenaar van de jaren 30 woningen het kadaster uitnodigen om zekerheid te krijgen of het nu aanwezig piketpaaltje juist is geplaatst?

Stel dat het huidige piketpaaltje juist is geplaatst. Dan zijn wij als eigenaar van de garage in overtreding. Garagedak hangt over de erfgrens van het perceel wat in bezit is van de woningcorporatie. Welke gevolgen heeft dit voor de eigenaar? Of kunnen we hier spreken van verjaring?

dinsdag 13 juli 2010