Wat zijn onze"rechten" t.o.v verjaring nu en plichten tegenover hypotheekbank t.z.t bij verkoop, bij gedogen gebruik oppervlakten van ons perceel ?

0 reacties

We wonen op een perceel tussen twee percelen in in een buitengebied. We hebben ±16 jaar geleden met een "natte vinger" de perceelgrens afgesproken met de buren toen zij een bijgebouw gingen plaatsen. Door dijkverzwaring zijn een paar jaar later tekeningen van het kadaster bovenwater gekomen en blijkt dat het gebouw van de buren voor een gedeelte op ons perceel is gebouwd, bovendien maken de buren (in onderling overleg, er is beslist géén onenigheid) sinsdien gebruik van toch wel een aanzienlijk aantal meters oppervlakte.

Mijn expliciete vragen zijn: mag ik stellen dat de buren op onze oppervlakte achter onze schuur (wat zij gebruiken als terras) geen fundering voor terrasoverkapping mogen maken zodat wij eventueel ooit nog eens de schuur op de erfafscheiding kunnen zetten ?

Mag ik t.z.t. de oppervlakten die zij in gebruik hebben opeisen bij verkoop van ons perceel ? En hoe zit dit bij bebouwing ?
( Kan de hypotheekbank ons boetes opleggen voor slecht beheer onderpand ? )

P.S: het huis/perceel van de buren is inmiddels twee maal van eigenaar gewisseld, beide vorige eigenaren waren m.i. op de hoogte van situatie.

Met vriendelijke groet en dank, Braveborst.

donderdag 24 februari 2011