Wel of niet mandelig hek? Eigen rechter spelen door zelf beplanting te verwijderen toegestaan?

2 reacties

In 1989 plaatsen we samen met de buren een afrastering tussen hun weiland en mijn tuin. Het feitelijke plaatsen en het betalen deden we samen. Deze zomer ontdekten mijn buren dat er een strookje grond van ongeveer een meter breed bij mijn tuin is getrokken dat van hen zou zijn. Ik ben van mening dat dit eigendomsrecht verjaard is. Vanaf 1989 is het ingericht met sierplanten en het wordt door mij onderhouden. Mijn buren accepteren verjaring niet. In mijn vakantie groeven ze zonder mijn toestemming in mijn tuin een oud kadasterpaaltje op dat wij geen van beiden kenden. Zij stellen nu dat de afrastering op hun grond is komen te staan en hun eigendom is en dat zij die mogen verwijderen, evenals mijn beplanting. Sterker nog, ze zijn al begonnen met het verwijderen van deze spullen! ! Ik deed hen een voorstel om een strook grond te kopen maar dat wijzen ze af zonder zelf andere voorstellen te doen. ook motiveren ze niet waarom er geen sprake zou zijn van verjaring.Het kadaster is niet geweest om de bevestigen dat dit oude paaltje (waarschijnlijk uit ong. 1860 !) inderdaad de kadastrale grens is. Buurman heeft geen uitspraak van de rechter dat de grond zijn eigendom is.

Mijn concrete vragen:
Is dit een mandelige afscheiding of is mijn buurman nu plotseling eigenaar?
Mag buurman deze afrastering zonder mijn toestemming verwijderen? Mag hij mijn beplanting verwijderen?
Als hij afscheiding/beplanting niet mag verwijderen maar hiermee toch doorgaat, wat kan ik daartegen doen?

woensdag 16 december 2015