Welk perceel is nu verjaard?

7 reacties

Geacht forum,

Medio 2011 hebben wij onze woning aangekocht.
Kort na de aankoop bleek dat de naast onze woning gelegen zijtuin kadastraal gezien niet bij de woning behoorde.
Deze tuin aan onze achtertuin gelegen, is circa 4 bij 14 en in het midden hiervan staat een hoge coniveren haag.
De gemeente bleek berijdwillig te zijn mee te werken aan een verjaringsprocedure.
De zijtuin was namelijk al door de voorgaande bewoners zo aangetroffen en deze woonde daar meer als 20 jaar.

Daarmee leek 'de situatie' te zijn opgelosd, echter niets was minder waar.
Na passeren bij de notaris bleken de kadastrale nummers van het betreffende perceel af te wijken van die in de akte.
Een rectificatie akte was genoodzaakt. Wat maar liefst 1,5 jaar in beslag nam.
Na het passeren van deze akte kon uiteindelijk de inschrijving in het kadaster definitief worden gemaakt.

Begin dit jaar hebben wij een omgevingsvergunning aangevraagd, om uiteindelijk de door ons gewenste erfafscheiding vorm te geven.
Naast afwijzing hiervan, werd door de gemeente (via de notaris) kenbaar gemaakt dat de verjaring toch niet correct is afgewikkeld.
Zij stellen zich op het standpunt dat de verjaring slechts van toepassing is op het deel tot aan de haag en niet op de volledige zijntuin: het betreft hier het resterende deel ook buiten de haag, welke is ingesloten door de openbare weg en afgebakend is met paaltjes.

Gemeente stelt zich nu op het standpunt dat wij dit ook zo hebben begrepen en dat er sprake is van dwaling.
Wij stellen ons echter op het standpunt dat de verjaring correct is afgewikkeld en dat de procedure de volledige zijtuin betrof.
Gemeente wil nu dat wij meewerken aan (opnieuw) een rectificatie.
U kunt zich wellicht voorstellen dat onze motivatie hiertoe na 4 jaar niet meer aanwezig is.
Ook omdat wij geen motivatie voelen om de erfgrens van onze tuin naar beneden bij te stellen.

Wij zijn nieuwschierig naar onze juridische positie in deze?
Tevens vragen wij ons af of een correctie als deze qua 'termijnen' mogelijk is?
De gemeente maakt eerst melding nadat:
- de akte van verjaring is gepasseerd (met situatie schets);
- rectifcatie akte is gepasseerd (situatie opnieuw onder de aandacht);
- inmeting door het kadaster heeft plaats gevonden (beide partijen niet aanwezig, kennelijk ook door het kadaster zo geintrepeteerd);
- kadastrale kennisgeving + bezwaar termijn is toegestuurd.

En pas als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, blijkt de situatie toch anders te zijn volgens de gemeente.
De gemeente geeft nu aan juridische stappen te ondernemen, wanneer wij niet meewerken aan een recitifatie.

Wie kan ons meer vertellen over onze juridische positie?
Kan qua 'termijnen' een verjaring zomaar opnieuw worden 'opgestart'?
Voor ons gevoel is het namelijk een gepasseerd hoofdstuk.

Ben benieuwd naar eventuele reacties!

Vriendelijke groet.

donderdag 16 juli 2015