Van welke erfgrens moeten we uitgaan?

1 reactie

Onenigheid met de buren over de erfgrens.
Het perceel van ons en van de buren is 30 meter lang. Ongeveer in het midden staat de garagemuur van de buren, ongeveer 7 cm. binnen de kadastrale grens. Als de garagemuur wordt doorgetrokken ligt deze achter 11 cm. en voor 5 cm. binnen de kadastales grens. Een paar jaar na de bouw van de huizen in 1975 zijn er achter in de tuin in het verlengde van de garagemuur 2 schuurtjes gebouwd met een stenen scheidingsmuur in het midden. We hebben ons huis 18 jaar geleden gekocht zonder dat er is gesproken over kadastrale grenzen. We mogen er toch van uitgaan dat door verjaring de huidige perceelsgrenzen in het verlengde van de garagemuur liggen, ook omdat de eerste bewoners van beide percelen door op deze grens hun schuurtjes te bouwen dit als grens hebben aangenomen.

maandag 7 november 2011