Welke rechten kan ik ontlenen aan het vaststellen van de erfgrens door het kadaster..

1 reactie

Enige tijd geleden had ik het plan om het huis van mijn ouders te kopen met de bedoeling het af te breken en er een nieuwe woning neer te laten zetten. Vervolgens heb ik een plattegrond van het kadaster opgevraagd. Daaruit bleek dat de buurman gebruik maakte van een gedeelte van de grond van mijn ouders.In gesprek met hem gaf hij aan dat hij bereid was om de grond, als die aan ons behoorde, aan ons terug te geven. Na dit gesprek heb ik het huis gekocht.
Vervolgens heeft het kadaster de erfgrens precies aangegeven. Nu blijkt dat er een strook van 75 cm tot 200 cm breed (schuin toelopend) en 45 meter lang door hem wordt gebruikt. Op dit stuk grond heeft hij beplanting en bomen staan. Klopt het dat de bomen 2 meter uit de erfgrens moeten blijven?
Vraag: Welke rechten kunnen wij ontlenen aan het vaststellen van de erfgrens door het kadaster? Voor ons is het van groot belang dat wij het stuk grond kunnen gebruiken i.v.m. het bouwen van een nieuwe woning. Als dit niet lukt hebben wij een groot probleem want dan past het te bouwen huis er niet op.
Graag uw advies

dinsdag 18 mei 2010