Wie betaalt een oplossing op de erfgrens, die slecht door de omstandigheden bij één partij noodzakelijk is?

1 reactie

Onze buren hebben een schuur met asbest dakbedekking. Dak is +/- 30 m2. Door de stand van het dak en het feit dat de dakrand op de erfgrens eindigt, valt het water van het dak bijna volledig op ons terrein. Bijkomstigheid: het dak is behoorlijk beschadigd en is ook aardig aan het eroderen. Op desbetreffende plaats loopt een smal pad bij ons naar een schuurtje waar dagelijks gebruik van wordt gemaakt. Wij hebben 8 jaar geleden toen wij ons huis betrokken een houten (standaard) schutting laten plaatsen op deze plek op de erfafscheiding, overigens buiten het zichtveld van onze buren, omdat hun schuur er voor staat. De schutting is niet afdoende om het water tegen te houden en alles bleef maar groen en nat.
Dat hebben wij aan de buren gemeld en de buurman heeft toen samen met mijn man een goot aangelegd en aan onze schutting bevestigd. Omdat de dakrand niet helemaal recht loopt en je er niet in mag zagen bleef het een 'redelijke' oplossing, Op de plaats van de problemen is sprake van een 'drielandenpunt' met de andere buren.
Toen de aangelegde goot een beetje ging verzakken en de buurman nu tevens toestaat dat de ruimte achter zijn schuurtje door de andere buurman als opslagruimte wordt gebruikt, als ook het dak waar allemaal spullen op staan, ontstond er opnieuw ernstige wateroverlast bij ons. De goot gutste over en viel op stapels dakpannen en ketste zo door de schutting heen. Ik weer naar de buren.
Toen werd de buurman principieel en wilde het geheel 'juridisch' oplossen. Wij zouden indertijd de schutting hebben geplaatst zonder zijn toestemming.
Dat is zo. Er is nimmer over geklaagd en het is ook niet lelijk. Hij wil nu wel platen tegen onze schutting plaatsen om de wateroverlast tegen te gaan en hij vindt dat wij die platen samen moeten betalen. Hoe zit dat 'juridisch'.

woensdag 25 augustus 2010