Wie eist bewijst; mandeligheid

5 reacties

Geacht Forum,

Ik ben in geschil met mijn buurvrouw.
De buurvrouw heeft eerder dit jaar en vorig jaar te kennen gegeven dat zij de heg die tussen onze tuinen instaat wil verwijderen.
Telkens wanneer zij aangaf dat de heg verwijderd zou worden hebben wij te kennen gegeven dat wij de heg mooi vinden en dat deze niet zonder meer verwijderd mag worden.
Hierop reageerde de buurvrouw dat de heg op haar grond staat en dat zij deze zelf heeft aangeplant in 1975 en dat ze daarom zelf mag beslissen wat ze met de heg doet.
Ik heb aangeboden de heg tot op de helft aan haar zijde terug te snoeien en te helpen met het plaatsen van een schutting zodat beide partijen de oplossing hadden die ze wensten.

Vorige week heeft de buurvrouw, toen wij 2 weken meivakantie weg waren, de heg al bijna helemaal vernield/gesnoeid.
Ze blijft bij haar standpunt dat de heg op haar grond staat.

Inmiddels heb ik de buurvrouw middels een officieel schrijven aansprakelijk gesteld voor de tot nu toe toegebrachte schade aan de heg. Vandaag heb ik gesproken met de jurist van de buurvrouw, die tevens haar schoonbroer is, en hij heeft ook te kennen gegeven dat de heg naar hun mening op de grond van de buurvrouw ligt en zij er dus mee mogen doen wat ze willen.

Nu luidt mijn vraag in deze, waar ligt de verplichting tot het aanvoeren van bewijs?
Een grensreconstructie van het kadaster is namelijk nogal kostbaar.

De buren claimen dat hier van toepassing is: "wie eist bewijst" en aangezien wij eisen dat de heg hersteld wordt zouden wij dat moeten doen.

Wij claimen dat zij moeten aantonen dat de heg op hun grond ligt en niet op de erfgrens omdat zij de bestaande situatie heeft veranderd.
In het voortraject heb ik namelijk al eerder te kennen gegeven dat zij moest aantonen dat de heg op haar grond lag en indien dit het geval was ik zelfs zou helpen met het rooien van de heg. Ondanks mijn verzoek tot aantonen dat de heg op haar grond lag is zij begonnen met snoeien en gaat daar ook gewoon mee door.

Dus wie moet bewijzen waar de erfgrens ligt.
wij die volmaakt tevreden waren met de situatie zoals deze voorheen was of de buurvrouw die de situatie wilde wijzigen/heeft gewijzigd.

Met vriendelijke groeten,

Simon

maandag 12 mei 2014