Wie is verantwoordelijk voor de kosten van een officiële grensreconstructie?

1 reactie

2e Kerstdag kwam onze achterbuurman, eigenaar van een onverhard pad dat achter ons perceel loopt, bij ons met de mededeling dat hij een sloot wil graven op de grond, die volgens tekening van het kadaster en volgens ons eigendom is van ons.
Tegen de erfgrens aan hebben wij in 4 à 5 jaar tijd een takkenril gebouwd van 1 meter breed, ruim 2 meter hoog en in totaal ruim 22 meter lang.

De buurman eiste dat wij deze takkenril (een haag opgebouwd uit snoeihout en boomstammen) verwijderen. Wij hebben toegezegd bij het Kadaster en bij het Waterschap de feiten te checken. Bij het Kadaster blijkt, teruggaand tot 1931, dat er geen exacte meetgegevens zijn en dat het noodzakelijk is een officiële grensreconstructie te laten doen om officiële grenzen te laten vaststellen.

Het onverharde pad ligt op een verhoging en langs onze grond loopt een talud. Wij zijn 26 jaar eigenaar van het perceel en zijn er altijd vanuit gegaan, dit staat ook op tekeningen van het kadaster, dat de onderkant van het talud de erfgrens vormt. Een weiland dat ook aan het pad is gelegen heeft betonnen paaltjes als afrastering, die palen staan bovenaan het talud.

Vandaag begon de buurman tot onze verbijstering met het afbreken van onze takkenril. Toen mijn man hem vroeg daarmee te stoppen, liet hij vanaf een afstand een tekening zien, waaruit zou blijken dat hij eigenaar van de grond is. Ook de eigenaar van het bedrijf dat de werkzaamheden m.b.t. een kraantje uitvoerde, verkondigde niet te stoppen, omdat de buurman recht heeft een sloot te graven (dus onze takkenril af te breken).

Wij hebben daarop de politie ingeschakeld, die de buurman heeft verzocht met zijn werkzaamheden te stoppen zolang er geen duidelijkheid is over de erfgrens. Inmiddels heeft de buurman al wel de door ons geslagen houten palen uit de grond getrokken, waardoor de hele wal op instorten staat.

Onze vraag is nu wie is verantwoordelijk voor de aan een grensreconstructie verbonden kosten. Wie moet het Kadaster ingeschakelen om de grens uit te meten? Maar ook kunnen we de buurman en het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert aansprakelijk stellen voor de schade?

vrijdag 11 januari 2013