Wij willen een muur van een stal afbreken, die voor een gedeelte op onze grond staat en een gedeelte op de grond van onze buurman. Welke regels gelden hiervoor?

1 reactie

Wij hebben een perceel in ons eigendom waar op dit moment een aantal gebouwen (schuur en stallen) op staan, die wij willen gaan afbreken om een woonhuis daarvoor in plaats te bouwen. Echter staan 2 stallen met een gedeelte over de grens heen op het eigendom van onze buurman (broer/schoonbroer). De grond hebben we georven van onze ouders. Er is een rechte grens getrokken door een bestaand perceel zodat de grens het hele perceel deelt. Door deze deling loopt de grens echter door 2 stallen heen. Aan de zuidkant van het perceel staat aan de linkerkant een stal die voor een gedeelte (ca. 1.2 meter, het grootste gedeelte staat op onze grond) op de grond van onze buurman staat. Deze stal willen we in zijn geheel afbreken en herbouwen op onze grond. Links van deze stal zit een boorgpoort vastgemetseld. Het metselwerk van deze boogpoort is in een zeer slechte staat. Als wij de stal afbreken stort de boog boven de poort hoogstwaarschijnlijk in elkaar en daarom hebben we een tekening gemaakt waarbij de boogpoort opnieuw wordt opgetrokken.
Noordelijker op het terrein staat een koestal voor een gedeelte op ons perceel (ca. 2 meter over de grens heen, het grootste gedeelte van de koestal staat op de grond van de buurman). Wij willen het gedeelte van deze stal dat op onze grond staat afbreken, zodat we hier onze tuin kunnen verwezenlijken. Er zal hier dus een nieuwe muur gemetseld moeten worden met een hoogte van ca. 2.5 tot 3 meter.
Aan welke regels en wetten moeten wij ons gaan houden met betrekking tot de kosten van het slopen en herbouwen van muren e.d.?

maandag 21 maart 2011