Reactie op reclamatie na 3 jaar

2 reacties

Wij hebben aan een boot een reparatie laten uitvoeren. Op de uiteindelijke factuur (afrekening nadat helft al was voldaan) hadden wij bezwaar en hebben wij binnen de betalingstermijn gereclameerd. Inmiddels is dit meer dan 3 jaar geleden. Nu krijgen wij een reactie op de reclamatie waarin het bedrijf deels tegemoet komt aan de klacht door een deel van de factuur te crediteren - in grote lijnen conform onze reclamatie - met een te betalen restantbedrag als resultaat.

Omdat dit zolang heeft geduurd vragen wij ons af of hier sprake is van verjaring. Voor consumentenproducten staat 2 jaar en voor diensten 5 jaar. Hier ontstaat de twijfel, er is een reparatie uitgevoerd, dit zou je als dienst kunnen beschouwen maar de reparatie betrof met name de levering van een nieuwe mast. Dit laatste zou je als consumentenproduct kunnen zien.

Is hier sprake van verjaring?

zaterdag 12 december 2015