Afrekening energiekosten 2009 (huur woning all-inclusief/ studentenwoning)

5 reacties

De volgende brief is 31 maart jongstleden ontvangen door woonbedrijf:

Hierbij ontvangt u de afrekening energiekosten over de periode 1 januari 2009 t/m 31 december 2009. In bijgaand overzicht wordt aangegeven dat u over 2009 moet bijbetalen. De afgelopen jaren, van 2004 t/m 2008 heeft woonbedrijf XXX haar huurders geen afrekening van de energiekosten gestuurd en ook zijn de voorschotten niet verhoogd. De kosten zijn echter wel gestegen, waardoor momenteel de kosten niet meer gedekt kunnen worden.

De afrekening is verdeeld in 3 blokken. In het bovenste blok wordt aangegeven wat de kosten over de volledige periode zijn geweest voor uw onderdeel van uw complex XXX. In het tweede blok staat vermeldt wat deze afrekening voor u persoonlijk betekend. Hierbij is rekening gehouden met de door u gehuurde periode van bewoning.

Op de afrekening staat het bedrag vermeld dat u dient te betalen. We verzoeken u dit bedrag over te maken op onze rekening onder vermelding van het factuuurnummer. (staat niet in de brief!!). Bedragen van 5 euro of minder worden niet verrekend.

Om te voorkomen dat over de afrekening van 2011 eveneens een groot bedrag moet worden bijbetaald, treft u op de afrekening het nieuwe voorschotbedrag per 1 juli 2011 aan (blok 3). Indien u hiervan af dient te wijken, dient u hiervoor schriftelijk een verzoek in te dienen.

Vervolgens wordt er een overzicht getoond van deze kosten. De gestelde huurperiode is 01-01-2009 t/m 31-12-2009. Hierin worden de volgende kosten getoond: electra, water, kabelaansluiting, administratiekosten. Dit komt op een bedrag van ca. 3500,-

Er is ons nooit een rekening afrekening gestuurd van 2009 weliswaar heeft er al een verreking plaats gevonden van de servicekosten over 2009. Hierin zijn ook de kosten zoals water, electra etc in meegenomen.

Is dit mogelijk?!

maandag 4 april 2011