Asbest verwijderen

0 reacties

Geachte mevrouw/Mijheer,

Ongeveer dertig jaar geleden is er in de keuken van onze woning zeil gelegd. Ik vermoed dat daarin asbest is verwerkt. Ik moet de woning kaal opleveren bij verhuizing. Mijn vraag: moet ik bij verhuizing het zeil zelf verwijderen of is de verhuurder hiertoe aangewezen?

Hoogachtend,
J.v.Dijk
Rechter Rottekade 263
3032 XE Rotterdam
j.v.d.71@wanadoo.nl

vrijdag 9 april 2010