Bellemmering doorgang op galerij

3 reacties

Een tijdje terug heb ik ook al eens dit probleem voorgelegd. (Ik huur een woning in een flat. Mijn buurvrouw is eigenaresse van haar woning. Zij heeft bij haar voordeur op de galerij bloembakken geplaatst die de doorgang van 113 cm versmallen tot 77 cm. Overhangende planten beperken de doorgang nog eens tot minder dan de helft.)

Ondertusssen staan de bloembakken er nog steeds. Aangevuld met kleiner prullaria. Daarachter hoopt zich steeds meer vuil op. Ideale broedplaats voor ongedierte.
(Wie betaalt hier een eventuele opruiming van kakkerlakken?)
Een en ander nog aangevuld met een winkelwagentje dat de doorgang bij de brandtrap blokkeert.
Ook ondertussen een correspondentie gevoerd met Mevr. Tadema die namens Accolade Heerenveen de belangen van de huurders in vergaderingen van de VvE van het complex Akkersplein 1 t/m 56 zegt te behartigen.
In deze correspondentie stelt zij ".....het bestuur van de Vereniging heeft ook geen probleem met de bloembakken. Daarmee is dit onderwerp vorig jaar afgesloten en ook nu nog wat ons betreft."

Pikant detail:
In een vergadering van de VvE dd 24 mei jl. waarbij zij aanwezig was is een huishoudelijk reglement aangenomen dat ook met name het plaatsen van bloembakken en winkelwagentjes verbiedt.

Verder:
Artikel 11 van de splitsingsakte: Iedere eigenaar en gebruiker heeft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken volgens de bestemming daarvan. Hij moet daarbij inachtnemen het reglement, het huishoudelijke reglement en de eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek. Hij mag geen inbreuk maken op het recht van medegebruik van de andere eigenaars en gebruikers.

BW 5 Artikel 128 Gebruik gemeenschappelijke gedeelten
1.De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het reglement daarover geen bepalingen bevat.

Mijn vragen hier zijn daarom:
Kan het bestuur van de VvE zomaar stellen dat ze geen probleem heeft met het plaatsen van de bloembakken en andere troep die mogelijk een gevaar oplevert voor de volksgezondheid?
Als het bestuur van de VvE een artikel uit het Burgerlijk Wetboek zomaar aan zijn laars lapt bij wie moet ik dan zijn om daar aangifte van te doen?
En hoe zijn ze daarvoor verantwoordelijk, in persoon als lid van het bestuur of als bestuur in zijn geheel?
En is Accolade in deze dan ook aanspreekbaar? (die de belangen van de huurders zou behartigen!)
Als ik een woning van hun huur dan moeten ze er toch voor zorgen dat ik die op een normale manier kan bereiken, ook met boodschappen-tassen, of aan- en afvoer van huisraad.
(Moreel in ieder geval wel lijkt mij als je in kranten en op hun website leest dat ze zich in willen zetten voor de leefbaarheid van een wijk)
Valt deze belemmering van de doorgang ook onder verstoring van het woongenot?

Nog een vraag is of ik aansprakelijk gesteld kan worden voor schade aan die bloembakken of planten als ik ze raak bij het passeren? De planten kan ik alleen nog ontwijken als ik met ingetrokken buik er zijdelings langs ga!

donderdag 13 september 2012