Boom van de Buren

4 reacties

Mijn naaste buren hebben een prachtige, maar gigantische grote Abeel in de tuin staan. Deze boom stond er al toen zij er kwamen wonen.
Sinds een tijdje veroorzaakt de boom enorme overlast in mijn tuin, in de vorm van wortelopslag (gazon vol, tegels omhoog). Dit verschijnsel doet zich nu ook voor op het naast mijn tuin gelegen gemeentelijke voetpad. Ingrijpen is dus noodzakelijk, en mijn buren willen ook heel graag de boom kwijt.

De beheerder van onze huurwoningen stelt zich op het standpunt dat de kosten van verwijdering voor de huurder zijn. Dit zou echter in de duizenden euro's gaan lopen aangezien de plek waar de boom staan niet bereikbaar is met vrachtwagens, hoogwerkers e.d.
Volgens de Algemene Bepalingen bij de Huurovereenkomst (model ROZ 2003) heeft de beheerder/verhuurder gelijk.
Maar ...... in de Wet Besluit Kleine Herstellingen zijn de kosten van groot onderhoud (waaronder dit volgens mij zou vallen) voor de verhuurder.

Wat heeft er nu in juridisch opzicht voorrang? De Algemene Bepalingen of het Besluit Kleine Herstellingen????

zaterdag 9 augustus 2014