Conflict over borg

1 reactie

Wij hadden onze woning verhuurd tot 1 maart jl. De huurder kon niet tijdig al haar goederen oververhuizen en mocht daar 1 week langer over doen. Wat dan nog niet weg was moest in het souterrain geplaatst worden zodat de woning geheel leeg zou zijn. Dit heeft de huurder niet gedaan . De huurder heeft de woning pas op 28 maart leeg opgeleverd. In de tussen liggende periode is de huurder meermalen mondeling en 1 x schriftelijk aangesproken op de wanprestatie waarbij de huurder heeft aangegeven dat de huur van maart dan ook nog betaald zou worden. Dit heeft zij echter niet gedaan.
Wij stellen ons nu op het standpunt dat de borg verrekend wordt met de maand huur. Huurder betwist dit en vordert de borg minus achterstallige gas, licht etc, ca EUR 500,-- van verhuurder. Wij vorderen thans nog (na verrekening van de borg met de huur voor maart) achterstallige gas,licht en water, ca EUR 900,-- van de huurder. Beide kanten dreigen nu met een incasso bureau, hetgeen natuurlijk niet de oplossing is
Wat is uw advies?

vrijdag 28 juni 2013