dewoningbouwdoetnietsaanderiolering

2 reacties

dewoningbouwspeelteenrolindewateroverlast.
mijnschuttingenstaan,naeenflinkeregenbuiwegterotteninhetwater.
Nujulliehengebeldhebbendenktmendeoplossingnabijtehebben,
erwordtnietsondernomen.
Wiebetaaldmijnschuttingenalsdezeverrotzijn?

vrijdag 19 november 2010