direct wonen onbetrouwbaar

2 reacties

Direct Wonen (DW)de opdracht gegeven om huurders te zoeken voor mijn woning.
DW heeft mijn huis bezocht en beschreven op hun site en 3 studenten
aangedragen en het verhuurcontract verzorgt.
1. Echter dit was strijdig met de wet en de gemeente den Haag heeft mij toen
een dwangsom opgelegd van 25.000 euro omdat er een illegale situatie was.
Aangezien de huurders huurbescherming genoten moest ik ze uitkopen voor
totaal 6000 euro.
2. DW heeft geen invulling gegeven aan haar zorgplicht naar huurders en
verhuurder. Ze hadden het kunnen en moeten weten als profesionele partij.
3. D.W wijst elke aansprakelijkheid af . D.W verdraait de feiten en liegt aantoonbaar. D.w. beweert dat ze gewezen hadden op de noodzajkelijkheid van een vergunning voor kamerverhuur. Dit is een leugen !!
4. DW komt met een verwijzing naar de algemene voorwaarden voor kamerverhuur , maar die zijn
expliciet uitgesloten in de objectacceptatie.Er is helemaal geen sprake van , immers het is een woonhuis.
5. DW stelt dat ze alleen maar bemiddelen, echter ik stel met nadruk dat DW
personen voorstelt en een verhuurcontract opstelt , wat helemaal niet mag
volgens de regelgeving van gemeente den Haag.
In programma de rijdende rechter durfen ze niet te verschijnen, wat wel genoeg zegt over deze organisatie
Doel is de lezer te waarschuwen voor deze organisatie.
voor info of bewijsstukken kunt u mij mailen
m vr gr

maandag 15 juli 2013