extreem hoge waterafrekening, zonder tussenmeter

2 reacties

Begin dit jaar heb ik een appartement gehuurd boven een kantoor. Ik heb, naast de huur, een voorschot betaald van € 190,= voor gas en elektriciteit. Bij aanvang van de huur heeft de huurbaas mij twee meterstanden doorgegeven (gas en elektriciteit). Na afloop van de huur (juni dit jaar) heb ik meerdere malen om een afrekening van de energiekosten gevraagd en deze uiteindelijk gekregen. Tot mijn stomme verbazing staat op de afrekening een bedrag van ruim € 300,= voor het verbruik van 63m3 water.
Ik heb navraag gedaan bij de waterleverancier en deze heeft, telefonisch, aangegeven dat het betreffende appartement geen eigen wateraansluiting heeft en dat voor het totale pand in het jaar waarin mijn huurperiode valt, zelfs minder water is verbruikt dan aan mij is door belast voor een half jaar.
Ik heb de huurbaas geconfronteerd met deze cijfers, maar hij weigert mij inzage in de jaarafrekening(en). Zelfs al zou ik 63m3 aan water verbruikt hebben, en alle kosten als vastrecht en provinciale belastingen zouden aan mij worden doorberekend, dan nog zouden de kosten niet hoger zijn dan € 100,=
Het weergegeven verbruik van stroom en gas is niet extreem hoog, maar ook hiervoor is het gehanteerde eenheidstarief niet conform de huidige markt.
Ik voel me behoorlijk in de maling genomen (zacht uitgedrukt).
Wat kan ik nog nog doen om een eerlijk afrekening te krijgen??

woensdag 5 november 2014