geschil bij opzeggen van de huur

1 reactie

geachte lezers,

Ik wil u advies vragen over het volgende:

Mijn ouders hebben de huur opgezegd van een huurappartement in de vrije sector , aangetekend en geheel volgens de voorwaarden in de huurovereenkomst.
Er is geen sprake van een waarborgsom.

Nu reageert de verhuurder als volgt:

wij gaan akkoord met de opzegging per 1 januari indien de huurnota van december 2013 én de achterstallige betaling van 1653,01 euro volledig is voldaan.

Bij de achterstallige betaling gaat het om een zakelijk geschil (klacht over meerwerk aan de keuken op rekening van mijn ouders)

Vraag: staat de verhuurder in zijn recht en wat is een gepaste reactie?

maandag 25 november 2013