gevoel van onveiligheid in 55+ woning

1 reactie

Sinds ruim een half jaar woon ik met mijn vrouw en dochter in een 55+ appartement op de begane grond. We wonen op een galerij met 4 woningen, die galerij is NIET afgesloten en vrij toegangelijk voor iedereen. Voor de rest is de gehele flat alleen toegankelijk via een centrale deur. Om in het appartementengebouw te komen moet men eerst aanbellen bij wie men wil zijn, en bij degene bij wie men aanbelt moet men zich eerst melden via de intercom en is men ook zichtbaar door middel van een camera.
Behalve dus bij ons op de benedenverdieping. Daar kan men zich ook melden via die centrale deur, maar men kan ook via de galerij aan de achterkant van het gebouw bij mij aan de deur komen. Dit vinden wij zeer onveilig, want iedereen kan zomaar aan de deur komen, zonder dat wij kunnen zien wie er is, en bovendien verwacht je toch dat als het overgrote deel van de mensen in het appartemtengebouw veilig is, wij dit ook zijn. Maar dit is dus niet zo.
Wij hebben dit aangekaart bij de woningbouwvereniging en gevraagd om de galerij af te sluiten (dit is technisch best mogelijk), zodat bezoekers alleen maar via de centrale hal bij ons kunnen komen en er geen overwacht bezoek aan de voordeur kan komen. De woningbouwvereniging gaat dit nu bekijken, ze gaan daarover in overleg met de gemeente, de brandweer en er zou eventueel een kostenplaatje aan kunnen zitten.
Maar mijn vraag is, kunnen wij eigenlijk niet gewoon verlangen van de woningbouwvereniging dat die galerij wordt afgesloten? Bijna iedereen in het flat woont veilig, wij hebben daar dan toch ook recht op?
Bij de eerste uitnodiging voor de acceptatie van de woning is ons zelfs verteld door een medewerkster van de woningbouwvereniging dat de galerij wordt afgesloten, later is dit dus toch niet gedaan.

vrijdag 3 september 2010