Help Aub Dwaling of niet?

0 reacties

Beste allemaal,

Wij hebben een probleem.
Wij hebben een geliberaliseerde woning gehuurd met paardenstallen. We hadden een dergelijke woning in een andere woonplaats, maar die was al verhuurd.
Wij wilden graag naar deze woning, zodat we de stallen konden verhuren.
Allereerst waren we in de veronderstelling, dat wij zouden huren middels de leegstandswet.
Op het moment van het tekenen van het contract, werd ons mede gedeeld, dat onder verhuur niet mag op straffe 10.000 euro? ook de stallen niet. Dit was dus een aardige domper, maar moesten wel tekenen, omdat de andere woning al verhuurd zou zijn. Ook was er aan de overeenkomst toegevoegd niet te mogen roken in huis.( in het concept overeenkomst was hier geen sprake van. De Makelaar (NVM) had ons tijdens de bezichtiging niet mede gedeeld dat de stallen niet verhuurd mochten worden, terwijl hij op de hoogte was dat wij een pensionstal gehad hadden.(had hij dit dan kunnen voorzien). Helaas is dit niet alles. Het blijkt dat wij geen leegstandswet contract hebben, maar een huurder verhuurder contract, bindend voor de duur van 1 jaar dus.Er is geen vergunning en ook niet aangevraagd. In het contract is wel mede gedeeld dat er volgens de leegstands wet verhuurd wordt. Volgens juristen in Arnhem is het een normale huurovereenkomst, met huurders bescherming. Dan als klap op de vuurpijl het volgende.
Dit hebben we allemaal uit gezocht maar geen stap verder gekomen. De datum van tekenen en de datum die op de overeenkomst staat correspondeert niet met elkaar. 24 maart staat op de overeenkomst en de 29 maart hebben wij ondertekend. De makelaar die in het contract vermeld staat blijkt op 20-3-2012 failliet verklaard, daarnaast was er een beheer.
De makelaar is onder een andere naam verder gegaan en het beheer is hetzelfde gebleven.
Nu doet het volgende zich voor, we kunnen een andere woning betrekken, een aangepaste woning. Mijn vrouw zit in een rolstoel en nu kunnen we een soortgelijke woning krijgen, maar dan aangepast. Dat is in deze sector woningen vrijwel nihil om te vinden. Nu hebben we deze week met de verhuurder gesproken, die in eerste instantie kwaad was, omdat ook hun eigenlijk benadeeld zijn door de makelaar, want de woning staat namelijk te koop.
Nu wij te kennen hebben gegeven weg te willen, naar evt de bovenstaande woning, wil hij zich wel beroepen op het contract. Wat kunnen wij doen en wat is ons recht. Is het dwaling of zijn we er gewoon ingeluisd. De fijne makelaar lacht alles gewoon weg.
Toedeloe

maandag 9 juli 2012