Het horrorhuis - enorme schade door gebreken

4 reacties

Beste forumgebruikers,

Sinds ongeveer mei 2012 huur ik samen met mijn vriendin een kleine benedenwoning (bouwjaar 1953, ca. 75m2) van een particulier. Na de eerste winter kwam er een behoorlijk vocht- en schimmelprobleem aan het licht: alle buitenmuren hadden zwarte vlekken, behang liet los en het bleek dat het dak boven de slaapkamer een flink lek had. Uiteraard direct contact met de verhuurder opgenomen, hij heeft twee bussen schimmel- en weerplekkenverwijderaar gegeven en toegezegd dat het dak zou worden hersteld.
Vlak na de winter ontvingen wij onze eerste energierekening en dat was flink schrikken: €1.138,08 over 172 dagen. Uiteraard opnieuw contact met de verhuurder opgenomen en hem de hoge energierekening voorgelegd. Hoe kan het dat het zoveel kost om een kleine woning te verwarmen? Een antwoord bleef uit, dat wil zeggen de verhuurder stelt zich op het standpunt dat dergelijke verbruiksvolumes gebruikelijk zijn voor dit type woning.

De winter die daarop volgde (die van 2013) kwamen de schimmelplekken weer terug en bleek het dak wederom te lekken. Het werd overduidelijk dat het klimaat in de woning veel te vochtig is: de ramen waren constant nat (condensdruppels gelijk groot aan een regendruppels bij een flinke stortbui), onze bank zat vol met schimmel, meubels aangetast door schimmel, kleding en schoenen in de kasten volledig verschimmeld en wij hebben in een jaar tijd 3 matrassen versleten en twee bed ombouwen – op een gegeven moment beschimmelde een matras zelfs binnen twee weken!

U zult begrijpen dat de frustratie steeds meer toenam en we hebben daarom besloten de verhuurder schriftelijk in gebreke te stellen en herstel van de gebreken (toen nog onbekend) te vorderen. Om onze eisen kracht bij te zetten hebben we de huurovereenkomst buitengerechtelijk gedeeltelijk ontbonden voor 40 procent. We hebben een lijst bijgevoegd met een overzicht van de door ons geleden schade en vergoeding hiervan gevraagd.

De verhuurder accepteerde de huurverlaging maar kwam nauwelijks in actie. Allereerst kwam er een schoorsteenveger om ‘het vochtprobleem op te lossen’. Een verstopte schoorsteen kan immers tot een vochtiger binnenklimaat leiden. Ik had hier weinig vertrouwen in maar heb het op zijn beloop gelaten. De schoorsteen was niet verstopt. Daarop heeft de verhuurder omstreeks kerst 2013 een professioneel bedrijf onderzoek laten doen naar de woning. Het rapport heb ik van verhuurder gevraagd, maar ik moest het met een mondelinge toelichting doen. Het probleem bleek groter dan verwacht: door een verkeerd gebouwde aanbouw was er onvoldoende ventilatie onder de vloer en had het vocht zich hier opgehoopt. Verder bleek er een gebrek aan ventilatiemogelijkheden en werd vastgesteld dat ondanks volop stoken de woning niet warmer werd dan 14 graden en de temperatuur bij de vloer zelfs de 10 graden niet oversteeg. De expert wist mij te vertellen dat dit door de hoge luchtvochtigheid kwam: vochtige lucht laat zich minder goed verwarmen. Onder de vloer was zwam aangetroffen en er zat bovendien houtworm in de vloer.

Nu de verhuurder het rapport had ontvangen in januari 2014 leek het ons tijd dat de verhuurder tot actie overging. Er moesten echter eerst een flink aantal offertes worden aangevraagd en er moest nogmaals onderzoek worden gedaan. Eind februari hebben wij een advocaat ingeschakeld die een kort geding tegen onze verhuurder heeft aangespannen teneinde het herstel van de gebreken zo spoedig mogelijk af te dwingen. Verhuurder gaf aan dat het herstel ‘spoedig kon aanvangen’ en dat wij (terwijl de gehele vloer moest worden vervangen) gewoon in de woning konden blijven. Onzin natuurlijk! Onze advocaat heeft vervangende woonruimte geëist en – overigens nadat de verhuurder voorstelde dat wij ‘een weekje bij vrienden of familie konden logeren – heeft de verhuurder (nog altijd onder druk van het kort geding) een andere woning ter beschikking gesteld. Begin april 2014 zijn wij hier in getrokken. Van de (wettelijke) verhuiskostenvergoeding moest de verhuurder niets weten er zou namelijk geen sprake zijn van renovatie maar slechts van herstel, ondanks dat er een volledig nieuwe geïsoleerde vloer zou worden aangelegd en de gaskachels door C.V. zouden worden vervangen.

Na een aantal weken vingen de werkzaamheden dan daadwerkelijk aan. In een week tijd was de gehele vloer vervangen. Toen heeft het werk zeker een maand stil gelegen. Verhuurder kwam zelf opnieuw behangen en heeft hier een maand over gedaan (om de week een uurtje of twee). De klusjesman heeft de badkamer opnieuw betegeld en plavuizen op de keukenvloer gelegd. Het is nu bijna juli 2014 en de verhuurder noch de klusjesman hebben zich in de laatste weken laten zien: er gebeurt niets meer.
Intussen ontvingen wij in verband met een overstap van energieleverancier twee rekeningen over de periode van 4 januari 2013 tot 7 april 2014: een totaalbedrag van € 2.297,10 (de volledige winterperiode 2013 – gasverbruik van 2.577 m3!!).

Mijn vriendin en ik zijn beide student en betalen met veel moeite elke maand de eerdere energierekening van 2012 af. Wij hebben onvoldoende weerstandsvermogen om deze klap op te vangen. De verhuurder volhardt zich in het standpunt dat een gemiddeld verbruik van ca. 2.300 m3/jaar gebruikelijk is en bovendien overeenkomt met de verbruikshistorie.
Mijn lezing is echter de volgende: door de aanhoudende en ernstige gebreken is het onmogelijk geweest de woning effectief te verwarmen en heeft dit veel meer energie dan gebruikelijk gekost. Omdat de verhuurder aansprakelijk is voor de gebreken komt ook deze gevolgschade voor zijn rekening. Ik verwijs naar een vergelijkbaar vonnis van de kantonrechter, met toelichting van mr. mw. mr. T.J. de Groot (http://vbtm.nl/news/item/schade_door_oude_cv-ketel/147).

Op dit moment doet de verhuurder niets meer in onze eigen woning en wil hij niet aangeven wanneer wij terug kunnen verhuizen. Hij weigert bovendien medewerking te verlenen aan onderzoek naar gasmeter en gasinstallatie: ‘jullie komen de woning niet meer in’.
Ik wil graag jullie mening over deze zaak horen en of jullie de opvatting delen dat ik de kosten voor het extra gasverbruik (volgens Nibud geldt er voor ons woningtype een gemiddeld gas verbruik van ca. 900 m3) met de huurpenningen mag verrekenen.

Deze energierekeningen zijn (en overigens ook alle andere aan de gebreken gerelateerde schadeposten die wij in de afgelopen jaren hebben moeten opvangen) niet meer op te brengen. De verhuurder wil geen medewerking verlenen aan onderzoek en heeft bovendien de werkzaamheden in onze eigen woning stilgelegd. Ik heb het gevoel dat hij wacht tot wij (de huur) niet meer kunnen betalen en hij op die grond onder zijn verplichtingen als verhuurder uit kan komen. Die kant lijkt het nu op te gaan.

Tot slot wil ik nog het volgende kwijt: onze verhuurder heeft drie woningen in eigendom en moet samen met zijn partner leven van een klein inkomen (parttime-baan en uitkering). Ik vermoed dat de werkzaamheden daarom stil liggen – hij kan het simpelweg niet betalen. Ik maak wel eens de vergelijking met een spelletje Monopoly waar je al snel het hele bord vol met huisjes kan bouwen maar je dan vervolgens onvoldoende geld hebt als je de kanskaart ‘repareer uw huizen’ trekt. Voor mijn gevoel word ik nu de dupe van de (wellicht onverstandige) keuze van mijn verhuurder om zonder geld achter de hand te hebben voor herstel en onderhoud tóch woonruimte te gaan verhuren.
Ik ben benieuwd wat jullie van deze zaak denken en of er interessante tips achter de digitale voordeur van dit forum vandaan zullen komen.

Met vriendelijke groet,
Geoffrey Bergman

zaterdag 28 juni 2014