Hoge administratiekosten huurovereenkomst

0 reacties

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 februari jl. heb ik een huurovereenkomst gesloten via een particuliere verhuurder die bijgestaan werd een VBO makelaar.

In eerste instantie kwam deze VBO makelaar met een factuur van 500 euro voor bemiddelingskosten, terwijl wij hem nooit hebben ingeschakeld om voor ons een huurwoning te zoeken, maak enkel hebben gereageerd via zijn website. De makelaar krijgt van de verhuurder een vergoeding en mag sowieso niet voor twee mensen aangaande hetzelfde pand bemiddelen volgens de VBO-gedragscodes.

Nu heeft de makelaar op ons verzoek de 500 euro geschrapt maar meent hij nog wel aanspraak te hebben op de EUR 150 aan administratiekosten. Een tijdje terug kan ik me herinneren dat er in een uitzending van volgens mij Kassa aandacht hieraan werd besteed, dat dit onredelijk is en niet mag. Zeker als hij de kosten al vergoed krijgt van de verhuurder. Ook is het zo dat volgens het BW ongerechtvaardigde verrijking, in de zin van een dergelijk beding van de huurovereenkomst nietig is. Ook volgens de VBO gedragscode mag dit volgens mij niet?

Wij hebben de makelaar dit medegedeeld maar die meent toch aanspraak te hebben op de administratiekosten van 150 euro, terwijl de diensten die hij verricht in het belang van de verhuurder zijn. Ook hebben wij nog geen afschrift van de huurovereenkomst van hem gehad, heeft hij ons onvolledig geinformeerd en wijkt de grootte van de woning sterk af van de grootte zoals hij mee adverteerde.

Graag vernemen wij uw advies.

Alvast dank!

dinsdag 26 maart 2013