Huur contract, extra huurverhoging bovenop wettelijk maximum?

6 reacties

Hoi beste mensen,

Een niet-Nederlands sprekende collega/vriend van me probeert een huis te huren dichter bij zijn werk hier in Nijmegen.
Hij heeft een interessant huis gevonden via een vastgoedbeheerder die woning beheerd die in het bezit zijn van een pensioen fonds.

Nu heeft hij het huur contract ontvangen, en hij vroeg mij of ik dat door wilde lezen of er niets geks in stond (aangezien hij zelf nagenoeg geen Nederlands kan lezen).
Een Engelse vertaling van het contract was niet beschikbaar. Ik las daar iets wat ik niet begrijp en wat ik me afvraag of dat wettelijk toegestaan is.

Het gaat om de huurverhogingsafspraken. Er zijn 3 sub artikelen in het contract hier van belang, de laatste clausule (en eigenlijk ook al de voorlaatste) snap ik niet, en lijken af te wijken van een wettelijk vastgestelde norm (PS> het gaat om een woning van 780 euro, dus een geliberaliseerde huurprijs als ik me niet vergis toch?):

10.1 b) De huur word jaarlijks gewijzigd met een percentage dat gelijk is aan het op de ingangsdatum van die wijziging wettelijk toegestane percentage zoals dat jaarlijks door de minister van VROM wordt vastgesteld voor woonruimte met een niet ge-liberaliseerde huurprijs.

10.1 c) Verhuurder heeft, in plaats van een huurwijziging conform het bepaalde in sub b) van dit artikel, de mogelijkheid de huurprijs te wijzigen op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishouden (2006=100). Gepubliceerd door het CBS. In dit geval vind de berekening plaats volgens de formule:
de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de huurprijs word aangepast, gedeeld door het indexcijfer van het daaraan voorafgaande kalender jaar.

10.1 d) Tevens heeft de verhuurder het recht om de te wijzigen huurprijs zoals omschreven op de wijzigingsdatum, naast de aanpassing overeenkomstig met de in artikel 10.1.b en 10.1.c vermelde indexering, daarboven te verhogen met maximaal 5%.

De vraag is nu dus... wat kan mijn collega aan jaarlijkse huurverhoging verwachten. En mag een vastgoedhandelaar artikel 10.1.d tot uitvoering brengen daar het in dit artikel lijkt op een verhoging boven op een wettelijk maximum en/of een gestelde norm. 10.1.b lijkt alleen van toepassing op sociaal bouw. Dus gebaseerd hierop zou ik verwachten dat de verhuurder 10.1c + 5% gaat hanteren....

vrijdag 24 april 2015