Huuronctract voor onbepalde tijd verlopen, extreme huurverhoging voorgehouden

1 reactie

Mijn vader woont in een pand dat hij huurt van een stichting. Zij zijn na afloop van een 1e huurcontract voor bepaalde tijd, een 2e huurcontract overeengekomen, ook voor bepaalde tijd, tot 2009. De einddatum van dit contract is verlopen en de huur is ieder jaar met een soort van inflatiecorrectie naar boven bijgesteld. Nu komt de stichting plots met de wens/eis een nieuw huurcontract op te stellen, waarbij zijn de huur in 2 jaar tijd met 200% willen verhogen. Nu betaalt mijn vader een relatief laag bedrag aan huur, maar een dergelijke stijging lijkt me niet reëel. Wat zijn de regels omtrent een 'verlopen' contract en een nieuwe contract/huurverhoging?

maandag 21 september 2015