Ik verhuur een perceel grond waarop goederen worden opgeslagen welke in strijd is met het bestemmingsplan. Wie is aansprakelijk?

3 reacties

De grond is een agrarisch landbouwperceel. De gemeente schrijft mij aan dat ik de opgeslagen goederen dien te verwijderen. Deze goederen zijn niet van mij maar van de huurder van het perceel grond. De gemeente heeft naam en adres van de huurder. Wie is er in deze aansprakelijk? De huurder of ik als verhuurder. Als ik als verhuurder aansprakelijk ben heb ik dan ook het recht om de opgeslagen goederen af te voeren? Kan huurder mij aansprakelijk stellen voor het verwijderen van zijn goederen? Welke actie dien ik te ondernemen voordat ik de goederen laat verwijderen? Bij voorbaat dank voor het advies. Groeten Johan.

donderdag 25 november 2010