Ik woon in een aanleunwoning aan een rotonde,we hebben het gedoogd dat er auto"s mogen staan,die gaan even bij de ouders op bezoek om een bloemetje af te geven,

1 reactie

deze zijn met 10 minuten weer weg.Nu zijn er op de rotonde 10 fietsenrekken geplaatst.wat een afschuwelijk gezicht is en de
chaos op de rotonde bar en boos is.
De rekken zijn geplaatst door de Coöperatie,waarvoor in principe geen toestemming voor was verleend in de vergadering.
Nu zijn we met een aantal bewoners bezig ons recht te halen.Vorige week hebben we in de vergadering een stemming gehad
hierover,maar we vragen ons af of deze stemming wel rechtsgeldig was,want niemand heeft inspraak gehad met hun achterban.
Het is best ingewikkeld om dit duidelijk te maken.Wel wordt geadviseerd een motie van Wantrouwen te sturen naar de voorzitter
van de Coöperatie,maar hoe pak je zoiets aan.Misschien kan iemand mij op weg helpen.

donderdag 10 februari 2011