Jaarafrekening energie & water

2 reacties

Geachte heer/mevrouw,

Graag zou ik advies ontvangen m.b.t. het volgende:
Ik huur particulier een woning, de benedenverdieping. Boven mij woont een vrouw met kind. Wij delen de energie- en waterkosten, er zijn geen aparte meters. Omdat de benedenwoning wat groter is dan de bovenwoning betaal ik 55% over de energie/waterkosten en de bovenbuurvrouw 45%.

Nu het volgende:
in april van dit jaar ontvingen de bovenbuurvrouw en ik een jaarafrekening energie & water van de verhuurder. Op verzoek ontvingen wij tevens de jaarafrekening van de energieleverancier, welke is bgebaseerd op de periode 13 oktober 2010 tot 21 juli 2011. Ik ben in maart 2011 in de woning getrokken, de bovenbuurvrouw met haar kind eveneens.
De berekening die de verhuurder gemaakt heeft bij de jaarafrekening van de energie- en waterleverancier loopt door tot 1 januari 2012 i.p.v. juli 2011 zoals in de afrekening energieleverancier. Dit omdat dit volgens hem makkelijker te berekenen is (over een geheel jaar) i.v.m. mogelijk vertrek van huurders en intrekken nieuwe huurders. De verhuurder zegt dat hij is uitgegaan van de meterstanden op het moment dat de bovenbuurvrouw en ik in de woning trokken tot 1 januari en aan de hand daarvan de eindsom heeft bepaald/berekend Mijn vraag in deze is of de verhuurder uit moet gaan van jaarafrekeningen die hij van de energieleverancier ontvangt of dat hij de kosten mag bepalen a.d.h.v. meterstanden aan het einde van het jaar? Moet de verhuurder in deze niet de rekening baseren over de periode waarover ook de energieleverancier de afrekening gebaseerd heeft?

Dan mijn tweede vraag:
ik heb kopies ontvangen van de eindafrekeningen van de energieleverancier waarbij handmatig het eindbedrag is genoteerd en waarbij geen heffingskorting is toegepast (deze is weggehaald op de factuur). Ik heb gevraagd aan de verhuurder waarom er geen heffingskorting op de (kopie) factuur energieleverancier staat en aangegeven waarbij de verhuurder aangaf dat dit afhankelijk is van de energieleverancier en dat dit in deze niet aan de orde is. Ik heb een kopie factuur opgevraagd bij de energieleverancier en daar staat onderaan weldegelijk heffingskorting (+- 379 euro incl, 19% btw) maar op de kopie die ik van de verhuurder ontving staat daar de berekening over de periode maart 2011 tot januari 2012. Is dit niet erg vreemd?

Vorige maand is de eindafrekening (verhuurder is overgestapt naar een adere energieleverancier) over de periode juli 2011 tot april 2012 op de deurmat van de bovenbuurvrouw gevallen, welke eigenlijk door de verhuurder ontvangen zou moeten worden. De bovenbuurvrouw heeft deze geopend, ervan uitgaande dat wij deze post mogen inzien omdat de energiekosten over de gehele woning (boven- en onder) volledig wordt betaald door de bovenbuurvrouw en ik. De meterstanden (elektriciteit hoog/laag) die de verhuurder heeft doorgegeven op 8 april liggen (véél) hoger dan de meterstanden op dit moment waardoor de eindafrekening véél te hoog uitvalt. Ik heb de verhuurder gevraagd naar uitleg waarbij hij enkel te melden had dat wij deze post nooit mogen openen, dat dit aan hem gericht is en per abuis op ons adres terechtgekomen is. De eindafrekening is door de bovenbuurvrouw dan ook aan de verhuurder gegeven (wij hebben hiervan wél kopies gemaakt ter bewijs en om te zien of de eindafrekening die hij ons zal toesturen overeenkomt met die van de energieleverancier). Door de adminstratief medewerkster van de verhuurder werd, toen wij aangaven dat de doorgegeven meterstanden van 8 april 2012 véél hoger liggen dat tot op de dag van vandaag, gezegd: "de standen zoals door de verhuurder worden genoteerd en doorgegeven aan de energieleverancier komen van mij, ik regel alles omtrent de energiekosten/rekeningen. Dat wat de verhuurder mij doorgeeft aan standen klopt en blijft staan. Ik heb hier al veel uren inzitten en als dit nog langer duurt breng ik alle door mij gemaakte uren in rekening en ontvangen jullie hiervoor een factuur."

Samengevat nog eens mijn 3 vragen:
- wanneer iemand halverwege een jaar in een woning trekt(de verhuurder daarvoor zélf in de woning verbleef) en de verhuurder een jaarafrekening ontvangt over de periode waarin hij deels zelf en deels een huurder in de woning verbleef, dient de verhuurder de factuur voor de nieuwe huurder in deze te baseren (en verrekenen: wie verbruikte hoeveel in de periode waarin hij/zij in de woning verbleef) op de periode die in de jaarafrekening staat of mag de verhuurder de factuur baseren op het gehele jaar:
de jaarafrekening is gebaseerd op oktober 2010 - juli 2011
de factuur die ik en de bovenbuurvrouw ontvingen gaat uit van maart 2011 (toen wij in de woning trokken) tot en met december 2011
- mag de verhuurder de heffingskorting, die standaard in minder gebracht wordt in de jaarafrekening, verwijderen van de kopie originele jaarafrekening die wij huurders op verzoek ontvingen bij de aan ons gerichte en handmatig opgestelde afrekening?
- De bovenbuurvrouw ziet per abuis (de verhuurder zal dit niet gewild hebben veronderstel ik) dat de eindafrekening die in mei op de deurmat van de bovenbuurvrouw valt gebaseerd is op meterstanden die 8 april zijn opgenomen en die op die dag hoger liggen dan de daadwerkelijke standen vandaag 28 juni. Wij huurders hebben de afrekening nog niet ontvangen van de verhuurder maar wat te doen als wij deze ontvangen en blijkt dat de kosten gebaseerd zijn op de foutieve meterstanden?

Ik heb het gevoel dat zowel de bovenbuurvrouw als ik voor de gek gehouden worden.
Zie ik ze nu vliegen of klopt dit niet?! Hartelijk dank voor uw tijd, moeite, respons.

Met vriendelijke groet,
een particulier huurder

donderdag 28 juni 2012