Kan een vriend zomaar weggaan?

2 reacties

Hallo,

Ik huur samen met een vriend nu enkele maanden een appartement. Omdat hij op vakantie was heb ik allereerst het appartement op mijn naam gezet en het contract ondertekend. Toen hij terug was van vakantie is hij ingetrokken en hebben we besloten het contract zo snel mogelijk op twee namen te zetten. Hij is daar nu mee bezig, maar omdat hij het niet geheel eens is over punten in het contract met de makelaar is het contract door hem nog niet ondertekend. Zijn naam, of een eventuele medehuurder, wordt ook niet genoemd in het contract dat ik getekend heb. Nu heb ik ruzie met die vriend en dreigt hij weg te gaan. Hij zegt dat, omdat hij nog niks ondertekend heeft, zomaar weg te kunnen gaan en mij voor alles te laten opdraaien. Echter zijn de volgende punten van toepassing:

- Hij betaald al bijna 3 maanden de helft van de huur aan de makelaar. Middels automatische incasso wordt bij mij de helft en bij hem de helft van de totale huur afgeschreven
- Hij heeft zich al ingeschreven bij de gemeente op het adres
- Het adres is ook zijn hoofdadres
- We hebben een gemeenschappelijke huishouding
- Er is een mailwisseling met de makelaar met hem dat hij de intentie heeft het contract ook op zijn naam te zetten. Het is dus aannemelijk dat hij ook als huurder wil worden aangemerkt.

Nu is mijn vraag of hij zomaar kan opstappen en mij voor alles kan laten opdraaien of dat hij, ondanks dat hij nog niks getekend heeft, wel degelijk als medehuurder kan worden aangemerkt en, omdat het innen van de helft van de huur bij hem ook als automatische incasso verloopt, ook verplicht is tot het betalen van de helft van de huur?

Alvast bedankt.

dinsdag 29 oktober 2013