Kan een woningbouwver. een activiteitencentrum inrichten in een appartement met gevolg dat bewoners bovenliggend appartement geluidsoverlast ondervinden.

1 reactie

Er is wel in een rondschrijven mededeling gedaan over de komst van het activiteitencentrum.
Er is ook een enquete gehouden waarbij 70% van de bewoners van de 55+ flat voor de komst waren.
Het punt is, dat ons gezin, 2 personen, er pal boven woont en als enige geluidsoverlast hebben, volgens de woningbouwver.
Ik heb in een brief aan de woningbouwver. mijn bezwaren kenbaar gemaakt en ook verzocht de activiteiten te stoppen, waar niet op ingegaan is.
Ik ben wel in overleg met de woningbouwver.

Vriendelijk groet,
Henk

woensdag 13 oktober 2010