Kan mijn huisbaas me er per morgen uitzetten?

13 reacties

Hallo,

Ik woon sinds december samen met twee meisjes in een huis in de Amsterdamse Pijp, in een erg gehorig appartement op tweehoog. Dit houdt in dat wij boven- en onderburen hebben. In dit appartement hebben wij vrienden over de vloer, draaien wij muziek en doen we wat gewone mensen in hun studiejaren doen.

Jammer genoeg ervaren onze buren overlast van ons, die bestaat uit sporadische luide muziek tot één of twee uur 's avonds en af en toe een uitschieter. Soms valt er ook een flesje bier in de tuin van de onderbuurman. Het is echter ook vaak twee of drie weken rustig, en dan doet zich weer een incident voor. De huisbaas, de vader van een van mijn huisgenotes, wil nu mij en mijn andere huisgenote er uitzetten. Hij heeft mij per aangetekende brief die ik op 9 april heb ontvangen laten weten dat ik er per 1 mei uit moet, en mij vandaag, naar aanleiding van een incident in ons huis ten tijde waarvan ik lag te slapen, telefonisch laten weten dat ik er vandaag of morgen al uit moet. Ik heb mij beroepen op de huurbeschermingsregeling die ergens rond 7:620 BW regelt dat in geval van opzegging van een huurovereenkomst van verhuurderswege een opzegtermijn van 3 maanden in acht moet worden genomen.

Mijn vraag bestaat uit twee delen: is de overlast die wij veroorzaken onrechtmatig en, heeft dus de verhuurder een actie tegen ons, en hebben wij een hospita-overeenkomst omdat we samenwonen met de dochter van de huisbaas zodat hij zonder opgaaf van redenen kan beëindigen? Ik ben nog maar eerstejaars en kan door gebrek aan ervaring niet uitsluiten dat de door mij verzonnen remedie, de huurbescherming, niet klopt of niet toe te passen is, temeer omdat ik geen jurisprudentie of andere uitleg van de desbetreffende artikelen ken. Als laatste wil ik nog vragen of een eventuele rechtszaak hierover mijn latere carrière kan ontsieren, bijvoorbeeld als naar boven zou komen dat de incidenten af en toe met verdovende middelen te maken hadden.

Groet,

Heinrich

vrijdag 15 april 2011