Kan verhuurder eisen om een laag tuinhekje van 60cm te verwijderen uit de voortuin?

0 reacties

Hallo,

mijn vriendin en ik hebben pasgeleden een appartement in een nieuwbouw complex toegewezen gekregen.
Bij deze toewijzing waren ik, mijn vriendin en schoonmoeder aanwezig. Wij hebben voordat we een definitieve
keuze maakten of we wel of geen tuintje wilden en aan welke kant van het complex gevraagd of wij eventueel
later een tuinhek mochten plaatsen in onze tuin. De tuin is aan de straatzijde van het complex. We hebben
een hoekhuis en geen buren naast ons. De ene kant is stoep de andere kant is gemeente tuin.

Nu hebben wij afgelopen week een mondeling verzoek gekregen het hek te verwijderen, maar als we dit niet
deden zouden wij een officiële brief krijgen met het verzoek het hek te verwijderen. Het hek is 60cm dus niet
hoger als 1 meter, wat volgens mij het maximum is voor een hek in je voortuin.

Ze geven als reden dat het architectonisch niet verantwoord is en niet toegestaan is. Alleen ik kan deze reden
nergens terug vinden in mijn contract die ik getekend heb en ook niet in de informatie boekjes van het gebouw
en info bladen die we volgens het contract hebben gekregen.

Ook kan ik geen bezwaar vinden dat dit hek niet zou mogen in de huur reglementen (versie 2007 wsdh) die volgens
onze woningcorporatie gelden. In hoofdstuk 9 verbodsbepalingen: staat in wetsartikel 21 lid v. Erfafscheidingen

- Het is huurder niet toegestaan erfafscheidingen te plaatsen. Indien huurder enige vorm van erfafscheiding wenst,
dan dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan verhuurden en dient hij een akkoordverklaring van de
betreffende buren te overhandigen. Wanneer de erfafscheiding echter op het eigen erf wordt geplaatst, dan is het
huurder toegestaan een erfafscheiding te plaatsen zonder akkoordverklaring.

Dit laatste kan zijn dat ik het verkeerd gelezen heb, wie o wie kan me helpen en uitleggen wat wij nu het beste
kunnen doen en of het hek eruit zou moeten? Ik krijg het vermoeden van wel.

Alvast bedankt voor de hulp.

Met vriendelijke groet,

Wesley Overbeek

maandag 5 september 2011