lekkage c.q. vochtprobleem

11 reacties

Ik huur al 19 jaar een woning van Woon Friesland uit 1948, waarin niets
aan isolatie gedaan is. Ik heb sinds begin maart een lekkage c.q.
vochtprobleem. Ik heb er astma van.
Ik probeer de oorzaak hiervan te achterhalen, maar dat blijkt nogal
ingewikkeld. Er ligt water op de overloop die via de trap naar de kelder
loopt. Maar hoe het op de overloop komt, is niet duidelijk. Ik zit in de IAOW
en heb dus beperkte middelen om hiervoor iemand te vinden. Ik heb de huur van
mei juni en juli opgeschort en later weer betaald onder protest. De huur van
augustus en september heb ik ook onder protest betaald. De huur van oktober
en november heb ik opnieuw opgeschort totdat de lekkage c.q. het
vochtprobleem echt opgelost is.
Als laatste heeft Woon Friesland de schoorsteen na laten kijken, waar niets
mis mee was volgens het personeel van Friso Heerenveen. Ook ligt er op het
plastic plafond wat het personeel van Jorritsma in de nok aan moest brengen
geen druppel water.
De deurwaarder zegt nu dat ik een huurachterstand heb, maar dat is onterecht.
Woon Friesland onttrekt zich al 9 maand aan art. 7, waarin staat dat zij in
mijn huurhuis groot onderhoud binnen een redelijke tijd moeten uitvoeren.

Omdat een huurhuis niet behoort te lekken. Omdat ik zo coulant geweest ben om
hen 9 maand de tijd te geven om het probleem echt op te lossen. Omdat het
personeel van de KWH aan de contactpersoon van Woon Friesland geadviseerd
heeft om mijn probleem op te lossen. Woon Friesland zegt glashard wekenlang,
dat ik niet doorverbonden mag worden met deze contactpersoon.

Omschrijf in uw eigen woorden het standpunt van de wederpartij:
Als eerste kwam personeel van Jorritsma, die maakte spontaan foto's
van de badkamer en liet die aan de opdrachtgever van Woon Friesland zien.
Toen hij terugkwam bij mij zei hij ik mag niets doen. Hier heb ik
een sms van hem van. Wel hing hij een groot stuk plastic als plafond in de
nok, waarop tot nu toe nog geen druppel water is gevallen.
In oktober is een onafhankelijk bureau Schreuder uit Leeuwarden geweest met
hetzelfde apparaat, terwijl zij beloofd hadden een week lang een apparaat te
plaatsen, hetgeen ze niet hebben gedaan. En die verder alleen de afvoer van
de wastafel uitgemeten heeft en of daar onder lekkages waren, die konden zij
niet vinden, dan moest het aan de schoorsteen liggen en zij adviseerden een
partij water op de schoorsteen los te laten om te zien of daar de oorzaak lag.
Dit is niet door Woon Friesland uitgevoerd.
Woon Friesland zegt dat zij de lekkage opgelost heeft door een perfecte
schoorsteen na te laten kijken door het personeel van Friso uit Heerenveen,
die mij tot twee keer toe bevestigd hebben dat de lekkage c.q. het vochtprobleem
niet door de schoorsteen veroorzaakt kon zijn.
Ik mag geen kopie-nota van de uitgevoerde werkzaamheden door Friso.
De klantenadviseur van Woon Friesland zei dat ik uit mijn nek kletste toen ik
hem herhaaldelijk vroeg wanneer hij de lekkage c.q. het vochtprobleem oploste.
Ik ben ook nog bij de burgemeester geweest omdat zij de vorige eigenaar waren
en mij misschien konden helpen met de oorzaak opsporen, maar zij nam
klakkeloos alles wat Woon Friesland zei over en was volgens haar niet
verplicht mij te helpen en deed dat dan ook niet. Ook niet na een brief van
de Nationale Ombudsman.

Wat is uw eis aan de wederpartij? De lekkage c.q. het vochtprobleem oplossen
alsmede de gevolgschade, zodat ik tot beider tevredenheid de opgeschorte huur
over kan maken. Ik heb Woon Friesland hiervoor tot twee keer toe door middel
van een brief die ik van Radar afgehaald heb en per post en aangetekend
verzonden heb verantwoordelijk gesteld.

Ik ben door de Rijdende Rechter uitgenodigd voor een uitzending, maar
Woon Friesland wil niet meewerken.

zaterdag 8 december 2012