Ontruiming

3 reacties

Ik ben naar een conflict met verhuurder onder bedreiging mijn huis waar ik bijna 5 jaar woon de en gewoon huur voor betaalde,uitgezet met de kleren die ik aanhad en verder niets.
De verhuurder is direct met ontruimen begonnen zonder mijn toestemming en heeft mijn inboedel elders in het pand opgeslagen,waarbij vernielingen zijn aangericht en spullen zijn zoek geraakt. Ik heb deze na een maand gedeeltelijk terug verkregen na tussenkomst bemiddelaar. Inmiddels is het huur conflict onder de rechter.
Maar is ontruiming zonder toestemming en zonder uitspraak van de rechter een zaak voor de politie, of dien ik hier ook voor naar de rechtbank te gaan?

De verhuurder heeft geen zin gehad om een procedure tot ontbinding aan te gaan voor vermeend eigen gebruik en Dit alles op eigen initiatief gedaan met behulp van een soort van knokploeg waarvan reeds aangifte is gedaan.

vrijdag 18 december 2015