Onze woningbouwstichting heeft ons Sept. 2008 (zonder enig vooroverleg) medegedeeld de huurwoningen te willen slopen

2 reacties

Alle bewoners waren en zijn tegen de slooplannen (handtekening+ enquete) . De gemeente moet zelfs nog goedkeuren. Wij bewoners zitten vanaf de aankondiging (sept.2008) in onzekerheid en willen niet uit onze seniorenwoningen met fraaie voor en achtertuintjes.
De woningen worden al jaren door de stichting niet meer onderhouden terwijl de huur - gemid. 376-420 euro p.mnd.- wel onlangs is verhoogd.
De woningbouwstichting wil af van de enkellaagse seniorenwoningen met zolder, en er 3 laagese appartementen bouw voor terug zetten.
In afwachting van een aanvullende plan moet het geheel nog zelfs door de gemeente worden goedgekeurd.

Vorige week hebbende bewoners een brief van de verhuurder(woningbouwstichting) ontvangen met daarin de mededeling dat er omtrent de sloop wederom
nog niets bekend is en - zo stelt men- men hierin afhankelijk is van andderen (gemeente??)
Kortom; moeten wij (huurders-bewoners) maar genoegen nemen met voortdurende onzekerheid en verstoring van het woongenot.
De tuin doen of zels maar opnieuw behangen, alles is en wordt iedere dag onderworpen aan de vraag of we er wellicht toch uit moeten

De vraag is dan ook: kan dit zo maar; je huurders opschepen met een ziekmakende uitzichtloze mate van onzekerheid ??
En, wat kunnen wij (nu nog maar 14 huurders) hiertegen doen ??

Een deskundig antwoord zou ons zeer welkom zijn,

Fiatlux.

woensdag 8 september 2010