Opzegging bruikleenoveréénkomst (Anti Kraak) zonder reden. Wat te doen?

13 reacties

Hoi allen, Wellicht een interessante case hier. Ik ben een student en woon anti-kraak. Bij anti kraak is er i.p.v. een huurovereenkomst sprake van een bruikleenovereenkomst. Hierdoor geniet ik geen huurbescherming, daarnaast staat in de AV van de bruikleenovereenkomst dat één der partijen te alle tijden zonder opgaaf van reden de overeenkomst kan opzeggen. (Opzeg termijn van 28 dagen). De ruimte wordt om niet beschikbaar gesteld, een vergoeding "fixed fee" van €190 per maand is voor de servicekosten (gas, elektra, telefonische bereikbaarheid v/d bruikleengever). Nu de volgende situatie. Ik, bruiklener (A), bezit een zeeaquarium (volledig ingerichte RSM 130 incl. techniek) welke in de ruimte geplaatst is. A is op de hoogte van een verbod op het houden van huisdieren, wat tot de overéénkomst behoort. A is ervan uit gegaan dat een zeeaquarium niet onder het verbod op huisdieren valt. (u voelt hem waarschijnlijk al aankomen) Bruikleengever (B) is op de hoogte van de aanwezigheid van het aquarium en vordert directe verwijdering. B stelt dat het houden van een aquarium in strijd is met het verbod op huisdieren. A stelt dat het houden van een aquarium niet bezwarend is en niet in strijd is met het verbod op huisdieren. Het verwijderen (verkopen) van het aquarium is voor A bezwarend omdat hiermee hoge kosten gebonden zijn. Hierop stelt B voor dat er een termijn (ongeveer 3 weken) aangehouden kan worden zodat een geschikte koper gevonden kan worden, dit neemt niet weg dat A flink de boot in zal gaan met de verkoop. A stelt voor om de vissen te verkopen zodat het zeeaquarium draaiende gehouden kan worden met koralen, echter gaat het houden van koralen volgens B ook in tegen het verbod op huisdieren. A vermoed dat het houden van koralen niet in strijd is met het verbod op huisdieren. Nu heb ik de volgende opties voorgesteld: - 1. Het aquarium 3 maanden behouden (tot 10 juni 2015). Na deze periode kan het verplaatst worden naar het ouderlijk huis. Het aquarium kan niet direct verplaatst worden i.v.m. een verbouwing in het ouderlijk huis. - 2. De vissen en anemonen in het aquarium verkopen (tegen elk aannemlijk bod) zodat er geen levende dieren meer in het aquarium aanwezig zijn en het aquarium toch draaiende gehouden kan worden. (Eventueel i.c.m. optie 1) - 3. Het totale aquarium verkopen voor €350. De waarde van het aquarium bedraagt in mijn ogen ongeveer €1000 en de investering voor mij heeft nog hoger gelegen. In mijn ogen kom ik B dus zeer tegemoet doordat ik bereid ben geleden kosten te dragen, echter kan ik nooit de garantie verlenen dat ik een geschikte koper vindt. Het aquarium goedkoper dan €350 euro verkopen vind ik echt te bezwarend.. A wil B tevens tegemoet komen door, indien één der opties gelicht wordt, geen reparatie aan een gevaarzettende situatie op de bovenverdieping te vorderen. Waar ik nu bang voor ben: B wijst alle opties af en eist directe verwijdering. (Ik ben er al achter dat het houden van een zeeaquarium al-dan-niet met vissen een grijs gebied is m.b.t. een verbod op huisdieren, ik mag dus nooit, volgens de wet, uit de woning geplaatst worden met deze reden (belangenafweging zal volgen hierbij zal ik in mijn recht gesteld worden). Maar..... Kan B mij nu, indien we er niet uitkomen, zonder opgaaf van reden (terwijl o.b.v. de feiten aannemlijk is dat het aquarium de reden is) A uit de woning verwijderen?

donderdag 19 maart 2015