opzegtermijn bij overlijden

1 reactie

Vraag;
mijn schoonmoeder is 24 april 2013 overleden. Zij woonde in een zorginstelling waar zij een kamer had. Op 25 april jl is door de familie de huur opgezegd per aangetekende post.
Mijn schoonmoeder is 29 maart naar deze instelling gegaan en de huur tot 19 april is rechtstreeks voldaan aan de toenmalige erfgenamen van de overleden bewoner.
Het officiele huurcontract is dus ingegaan op 19 april 2013 en is per 25 april 2013 opgezegd. Het huurcontract is overigens pas op 3 september 2013 ontvangen door de erfgenamen (uiteindelijk na veel aandringen van de familie) . Hierbij zaten geen voorwaarden bijgevoegd (wat wel in het contract stond)

Nu beroept de zorginstelling c.q. verhuurder zich op het gegeven dat er ook naast dat er huur betaalt is voor de periode 19 april - 30 april ook een maand opzegtermijn in acht genomen dient te worden en er dus ook betaalt dient te worden over de periode 1 mei - 27 mei 2013 (huur en zorgkosten 311,55 en 106,33

Dat er een opzegtermijn gehanteert wordt bij verhuizing begrijp ik maar dat er een opzegtermijn wordt gehanteerd bij overlijden is mijn inziens niet terecht. De opzegging is geheel volgens procedure gedaan - voor het einde van de maand - .

In de specificatie van de huurovereenkomst (en nogmaals deze is eerst pas op 3 september ontvangen) wordt ook nog gesproken over leegstandderving waar vermeld staat p.m.)

Kunt u mij advies geven of deze maand opzegtermijn terecht is (is dit wettelijk toegestaan??)

Graag een reactie
Met vriendelijke groet,
Mirian Gerritsen

donderdag 26 december 2013