overname parket

6 reacties

Geachte heer, mevrouw,

Recentelijk ben ik verhuisd. In mijn oude woning heb ik parket ter overname aangeboden. De verhuurder heeft zonder overleg een nieuwe huurder toegang verleend welke deze heeft aanvaard. Echter is mij dit niet medegedeeld. Ik heb getracht met de nieuwe huurder in onderhandeling te treden, maar deze weigert te betalen of op de zaak in te gaan en heeft diverse male bedreigingingen geuit. Ik heb de huurder gemaand te betalen of om hetgeen te laten verwijderen, maar ook hier geen reactie op. Huurder heeft dit vervolgens al meer dan een half jaar in gebruik.

Gaarne uw toelichting hieromtrent en bij voorbaat dank voor uw tijd.

donderdag 30 september 2010