Rekening huisbaas na uitzetting

1 reactie

Hallo mensen,
Ik heb het volgende probleem met mijn (ex-)huisbaas.

Op 10 januari 2016 kreeg ik halverwege de avond een bezoek van twee verhuurders (ze hebben het pand met drie man gekocht). Zij kwamen mij vertellen dat ik er uit moest. Één van de twee wilde mij per direct op straat zetten, de ander zei dat ik er de dag erna uit moest.
Hierover is nooit een rechterlijke uitspraak geweest en is ook nooit schriftelijk gecommuniceerd. Niet over de uitzetting en niet over de ontruiming.

Zij baseren zich hierbij op een afspraak die ik onder grote druk met hen had gemaakt; Na constante druk en niet vooraf aangekondigde bezoekjes, die gepaard gingen met dreigende teksten, heb ik voor een aantal maanden (per maand dus één) een opzegging ondertekend, om van de druk af te zijn. Dit zou in werking treden als ik de huur nog eens zou missen.
Door financiële problemen kon ik de huur nooit voorafgaand aan de maand zelf betalen, dus dit deed ik in de maand zelf (september betaalde ik dus niet in augustus, maar in september). Dit heb ik nooit recht kunnen trekken door een gebrek aan financiën. In december werd beslag gelegd op mijn rekening, waardoor deze bevroren werd en ik niet in staat was om de huur te betalen (of eten, maar dat terzijde).

Terug naar 10 januari. Ik heb geaccepteerd dat ik er uit moest en heb zo snel als ik dat kon een aantal dingen weggehaald, omdat zij mij daartoe dwongen en de sleutel eisten. Er stond nog een bank, een kastje en een tafeltje in mijn kamer, alsook afval (van het opruimen).

Nu heb ik een e-mail ontvangen met daarin de afrekening;
Zij eisen dat ik twee volledige maanden huur betaal, alsook de kosten voor het opruimen en schoonmaken van mijn kamer en het wegbrengen van het afval. Als ik hier niet aan voldoe binnen 8 dagen, dreigen zij een incassobureau in te schakelen. Na aftrek van de borg blijft er dan ruim 1000 euro open staan. Hiermee kan ik niet akkoord gaan en wel om de volgende redenen, waarvan ik graag wil weten of deze gegrond zijn:
-Ik ben halverwege de maand uit mijn kamer gezet en de toegang is mij ontzegd. Moet ik dan wel tot het einde van de maand betalen?
-De huisbaas heeft de huisvuilpas ingenomen en met huurders afgesproken afval weg te brengen. Bovendien hebben zij mij -door me de toegang te ontzeggen- de kans ontnomen om zelf afval weg te brengen, de kamer te ontruimen, de kamer schoon te maken etc. Dit hebben zij dus laten doen door een derde partij, maar deze kosten zouden er niet zijn geweest als zij mij die kans niet ontnomen hadden. Is het niet onredelijk om mij de kans te ontzeggen, maar wel de kosten te laten betalen die daardoor optreden?

Ik hoor graag een antwoord van iemand.
Bij voorbaat dank!

maandag 25 januari 2016