Schade als gevolg van achterstallig onderhoud huurwoning

0 reacties

De huisbaas is meerdere malen gewezen op z'n onderhoudsplicht. In september 2008 meldt deze huisbaas zelfs 'dat er geen budget is voor (groot) onderhoud'.
Ik heb de huisbaas sindsdien meerdere malen in gebreke gesteld en ook meerdere keren aangezegd dat deze volledig aansprakelijk zal worden gesteld indien (wederom) schade ontstaat aan mijn eigendommen.

De huisbaas is echter dermate ongeïnteresseerd, arrogant en laks dat-ie nauwelijks tot helemaal niet reageert op mijn e-mails en brieven.

1ste Kerstdag 2009 ontstond er schade aan mijn eigendommen door de zoveelste lekkage. Ik heb de huisbaas terstond met een aangetekende brief aansprakelijk gesteld voor deze schade als gevolg van achterstallig onderhoud. Men heeft ook hierop op de gebruikelijke wijze gereageerd met een nietszeggend e-mailtje waarin werd aangegeven dat er a. geen sprake zou zijn van achterstallig onderhoud en b. dat ik de schade dien te verhalen op mijn eigen inboedelverzekering.

Dit noem ik de arrogantie ten top!

Ik heb nu de schade inderdaad geclaimd bij mijn inboedelverzekeraar en tevens aangegeven dat zij de schade moeten verhalen op de huisbaas. Mijn verzekeraar laat echter weten dat zij de schade niet zullen verhalen omdat dit meer kost aan manuren dan dat het oplevert. Gevolg is wel dat ik nu word opgescheept met een eigen risico van 100 euro wanneer er binnen een termijn van 3 jaar opnieuw een schade wordt aangemeld.

Op de website van de Huurcommssie wordt echter duidelijk aangegeven dat in een geval als dit de huisbaas verantwoordelijk is en dat ik deze eventueel via de rechter kan afdwingen de schade te betalen (circa 1.000 euro!).

Men beweegt in het geheel niet; sterker nog, de huisbaas (Makelaardij Van 't Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V.) laat bij monde van één van haar directeuren weten dat ik moet stoppen met mijn 'lastercampagne' of dat men mij anders via andere wegen zal aanspreken wanneer zij last ondervinden van mijn handelen in deze.

Met de 'lastercampagne' doelt de huisbaas op de door mij geplubiceerde website http://www.slechtehuisbaas.webklik.nl/, waarin verwezen wordt naar een fotoreportage met beelden van de verpaupering (http://home.planet.nl/~meijeciv/achterstallig_onderhoud_jan2010/index.html).

Kunt u mij informeren hoe mijn kansen zijn in dit conflict?

zaterdag 20 maart 2010