scheefwonen en beeindiging huurcontract

1 reactie

Ik ben eigenaar van een appartement van 70 m2 welke verhuurd wordt als sociale huurwoning aan een alleenstaande man. Hij staat bij de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven op dit adres. Deze man woont hier inmiddels ongeveer 20 jaar en betaalt een maandelijkse huur van 225,- euro.
De huurder heeft een zeer goedbetaalde baan met een inkomen van minimaal 2 x modaal (naar eigen zeggen) en is reeds 10 jaar tevens eigenaar van een woning elders in het land. Ik wil het huurcontract beёindigen, daar hij, gezien zijn veel te hoge inkomen en tevens eigenaar van een eigen woning, n.m.m. geen recht meer heeft op deze sociale huurwoning Wat zijn mijn mogelijkheden om dit huurcontract te beёindigen?

zondag 4 maart 2012