uitbreiding servicekostenpakket

0 reacties

Ik ben bewoner van een woongroep voor ouderen. De bewonerscommissie heeft er een puinhoop van gemaakt door de collectieve ruimte commercieel te verhuren en de opbrengsten daarvan in eigen zak te steken. Voor een naheffing van de energiemaatschappij vanwege oververbuik werd aangeklopt bij de woningstichting. Die was bereid de navordering te voldoen en in het vervolg alle maandtermijnen te betalen, mits de huurders zouden instemmen met uitbreiding van het servicekostenpakket waarvoor zij maandelijks 5 euro extra dienen te betalen;

De bewonerscommissie mag de ruimte blijven verhuren, zij het dat het niet meer commeercieel mag. Uit de verhuur worden wel inkomsten verkregen. Hieruit kan met gemak de energienota's worden betaald. Via de bewonerscommissie zijn handtekeningen verzameld van de bewoners - voornamelijk ouderen van allochtone afkomst - en zijn deze goedwillende mensen een worst voor gehouden. De bewonerscommissie had nameliojk alle belang dat de kosten van energie door de woningstichting zou worden betaald en zij dus meer zouden overhouden uit de verhuur van de collectieve ruimte. Laat de oudjes er maar voor opdraaien zal toen de gedachte zijn geweest;

Ik heb namens heel wat ouderen bezwaar gemaakt bij de woningstichting en hen gewezen op de incorrecte wijze waarop de handtekeningen zijn verzameld. Ik heb ze gevraagd om de handtekeningenkwestie opnieuw in gang te zetten, ditmaal zonder tussenkomst van de bewonerscommissie. De woningstichting weigert dit te doen. Zij beroept zich erop dat is voldaan aan de 70% regeling. Ik ben nu al maanden bezig om ze op andere gedachte brengen. Tevergeefs.

Ik betaal de 5 euro niet. Ik loop inmiddels 3 maanden achter en de wonigstichting heeft gedeigd de deurwaarder in te schakelen. Daar lig ik niet wakker van, want ook dan zal ik niet betalen. Uiteindelijk zullen ze mij dagvaarden en heb ik dan eindelijk de kans deze kwestie aan de rechter voor te leggen. De beerput gaat alsdan open, want er speelt nog meer.

Ik overweeg deze kwestie ook aan de rijdende rechter voor te leggen, maar denk dat de woningstichting daar niet aan mee zal werken. Iemand nog een advies. Alvast mijn hartelijke dank.

donderdag 25 oktober 2012