Valt de schuur wel of niet binnen het huurcontract.

1 reactie

Op 1 mei 1989 ben ik een huurovereenkomst aangegaan. In het contract staat:
Huurder verklaart te hebben gehuurd en in huur aan te nemen: de woning gelegen aan de ....weg te ...., boven het filiaal van de Verhuurster aldaar, aan beide partijen bekend, die hiervan geen nadere omschrijving verlangen.
Tevens ben ik in het bezit van een door beide partijen ondertekend formulier waarin de meterstanden en overhandigde sleutels staan.
Met de ontvangen schuursleutel heb ik de schuur in gebruik genomen die naast het terrein van het filiaal stond.
Inmiddels zijn we ruim 20 jaar verder en verklaart de huidige verhuurder die nu zo'n 8 jaar eigenaar is dat de schuur niet binnen het huurcontract valt.
Een huurvoorstel voor de schuur heb ik geweigerd omdat naar mijn mening de schuur wel binnen het huurcontract valt. Vervolgens heeft de huurder via een advocaat aangegeven dat hij over gaat tot art. 274 lid d als ik zijn voorstel niet aanvaard.
Daarop heb ik zijn voorstel aanvaard en bezwaar gemaakt om aan te geven dat er sprake is van een huurgeschil en art. 274 lid 7 dus niet van toepassing is. Daarna heb ik van de advocaat van verhuurder niets meer gehoord. Nu ontvang ik ( na 3,5 maand ) van de verhuurder een schrijven waarin hij vraagt de huur voor de schuur over te maken. De verhuurder heeft mijn bezwaar dus naast zich neergelegd.
VALT DE SCHUUR NU WEL OF NIET BINNEN HET HUURCONTRACT??

maandag 26 april 2010