Vast huurcontract van 3 jaar wil huurder na 10 maanden vervroegd opzeggen

0 reacties

Hallo,
Dit is in het kort de situatie,
ik heb een huurcontract gesloten met de eigenaar van een bedrijfje. het contract loopt op naam van de eigenaar maar onder de naam van de BV. Daar hij toen hij het wilde huren allerlei wensen had, schilderwerk en keuken nieuw, was hij bereidt om een huurcontract van 3 jaar te teken. Afgelopen week melde hij zich bij mij dat hij de huur moet opzeggen daar het bedrijfstechnisch niet goed loopt.
in het contract staat dat bij voortijdige beëindiging van het huurcontract (looptijd 36) de resterende huurpenningen direct opeisbaar zijn.er staat ook dat de opeisbare boete niet voor rechtelijke matiging vatbaar is.

Na een gesprek met de huurder blijkt dat de zaken niet goed gaan, en hij geen huur kan betalen op dit moment.
De huurder is reeds 1 maand huur achterstallig.
Wat kan ik het besten doen?

dinsdag 8 maart 2016