verhuurder wilt niet betalen aan schade door plataanboom,20cm van erfgrens

1 reactie

recent is onze schutting omgevallen,dit mede doordat de wortels van de aanwezige plataan boom de fundering van de schutting omhoog hebben geduwd. De plataan staat er al 20 jaar. Deze is telkens groter geworden,en staat nu nog maar 20cm van de erfgrens. Wij willen weer een schutting plaatsen,maar de plataan boom,en wortels bemoeilijken dit. De woningstichting,wilt niet overgaan tot kappen, en wilt ook geen bijdrage leveren in de schade en kosten.(terwijl er geen kapvergunning voor nodig is bij onze gemeente) De nieuwe bouwvergunning ,legeskosten,architect etc moet ik als huurder zelf betalen. De wortels welke we nu al vrijgegraven hebben zijn erg fors.En ik ben bang dat deze ook het nieuwe fundament van de betonpalen wederom stuk gaan maken. Woningstichting zegt geheel niet aansprakelijk te zijn,en dat ik als huurder eigenlijk ook voor de kosten van het snoeiwerk van de 20meter hoge plataan boom verantwoordelijk ben. Maar dat zij dit al doen als service,naar mij als huurder. Mijn verzekeringsmaatschappij wilt ook niet eens alle schade vergoeden,deze zeggen weer dat de eigenaar van de boom de schade moet betalen. Eigenaar van de boom is de woningstichting. Gemeente zegt hierin geen partij te zijn,ik moet me melden bij de verhuurder. graag uw advies.

donderdag 14 april 2011