Vraag aanslag rioolheffing

1 reactie

In april 2010 heb ik een bezwaarschrift ingediend wegens aanslag rioolheffing 2010 garage, omdat de betreffende garage a) geen tappunt en b) geen riool heeft. Ontvangstbevestiging gemeente ontvangen, waarin aangegeven, dat men hier uiterlijk in december 2010 op zou terugkomen. Nog steeds geen reactie gehad. Ben bekend met de Wet Dwangsom. Maar er staat mij ook iets bij, dat bij het niet op tijd reageren het bezwaarschrift automatisch gegrond wordt verklaard. Wie weet hier het juiste van c.q. wat kan ik in dit verband het beste doen?

woensdag 26 januari 2011