Wat kan ik doen?

0 reacties

Ik woon al 30 jaar in dezelfde huurwoning. Tot voor kort met alle plezier. Mijn woning is op een hoek gelegen van een hofje waar tot voor enige weken geleden een brede groenstrook lag (struiken) die eigendom is van de gemeente. Door 2 bewoners van het hofje is een aanvraag ingediend bij de gemeente om het groen naast mijn huis te rooien en daar parkeerplaatsen aan te leggen. E.e.a. zonder ook maar enig overleg met mij te plegen of enige kennisgeving daarover. Die kennisgeving kwam pas begin januari j.l. terwijl het plan al op 20.4.09 bij de gemeente bleek te zijn ingediend. Daarop heb ik een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente, waar ik geen reactie op heb ontvangen. Wel werd mij door een projectleider van de gemeente mondeling aan de deur meegedeeld dat er geen vergunning maar een toestemming was verleend voor de parkeerplaatsen en ik daar dus geen bezwaar tegen kon aantekenen. Ik heb stellig de indruk dat e.e.a. niet langs de officieele weg is geregeld. Inmiddels is het hele karwei geklaard.
De enige afscheiding die ik nu nog heb tussen mijn achtertuin (waar ik altijd met zoveel plezier in heb vertoefd) is een ligusterhaag die door de verhuurder is aangeplant toen dit huis werd opgeleverd. Ik ben de 2e bewoner en die haag is inmiddels zo'n 40 jaar oud en hoort dus oorspronkelijk bij het huis.
Ik ben volledig mijn privacy kwijt, kom ik buiten dan kijk ik nu tegen auto's aan ipv groen, er is geen mogelijkheid meer om de haag aan de buitenkant te snoeien aangezien de auto's dan in de weg staan.
Ik heb nu bij de verhuurder (Woonbedrijf Eindhoven) een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een schutting. Zij zijn daartoe wel bereid, echter moet ik zelf dan zorgdragen voor het verwijderen en afvoeren van de haag en krijg ik een huurverhoging van 9,60 euro per maand. Ik heb al bij diverse bedrijven een offerte aangevraagd voor dat rooien, maar dat is een kostbare aangelegenheid.
Aangezien ik een alleenstaande vrouw ben van 63 jaar met een uitkering op bijstandsniveau zit ik nu met een groot probleem.
Mijn vraag aan u is: Kan dit zomaar allemaal en welke rechten heb ik?

vr. groet,
Mevrouw J. Hendriks

vrijdag 12 maart 2010