Wie draait voor de kosten op?

2 reacties

Beste mensen,

sinds 2002 woon ik op mijn huidige adres,een huurwoning,tussenwoning.
Al vanaf het begin(2002) waren de schuttingen in slechte staat,plannen voor vervanging waren er wel maar door ziekte en omstandigheden nooit van gekomen.
Nu anno 2011 wil ik dat dan toch gaan doen,heb het met beide buren erover gehad en besloten de kosten per zijkant te delen,de achterkant is uiteraard voor mijn rekening.
Dus wat dat betreft geen probleem,kan goed met de buren,altijd zo geweest,echter,aan de rechterbuurman heb ik altijd laten weten dat als hij last heeft van de in mijn tuin aanwezige grote boom,dat hij dat aangeven moet en dat ik dan actie zal ondernemen.
Nu,na circa 15 jaar(volgens andere overburen die hier al lang wonen),de boom stond er al voor mijn komst,is hij dermate hoog en fors geworden dat de buurman er vanaf wil,dit ben ik ook met hem eens,zijn huis is er donker door geworden.

De vraag is nu;wie draait voor de kosten op,de situatie is dat ik bij aanname van de woning in 2002 de boom niet mocht verwijderen aldus de opzichter van de wbv,ondanks dat ik hem wees op het feit dat hij toen al dusdanig kolossaal was dat ik er geen onderhoud aan kon plegen,plus het feit dat hij slechts een halve meter zo ongeveer uit de erfscheiding staat.

Hij moest blijven staan,daar mocht ik het maar mee doen en zo geschiede.
Heb recent telefonisch kontact gehad met een opzichter van de wbv,de toenmalige is met pensioen,mij werd geadviseerd een schriftelijke klacht richting de direktie te sturen mbt de boom.

Naar mijn mening is de verhuurder eigenaar van de boom die overlast geeft en zouden zij ook de taak en kosten op zich moeten nemen kapvergunning aan te vragen,de boom te kappen,en afvoeren,omdat ik hem zowiezo nooit geplant heb en ook niet reeds in 2002 mocht verwijderen,en er nu dus een klacht is.

Klopt dat?,of heb ik het mis?

Kan iemand mij goede raad geven?

dinsdag 21 juni 2011