Woningcorporatie stuurt persoongebonden gegevens naar een willekeurig persoon

1 reactie

Beste lezers,

Onlangs heb ik bij een woningcorporatie in Enschede gezocht naar een woning. Mijn relatie is onverhoopt stuk gelopen en met nood zocht ik een woning. Ik heb bij die corporatie veelvuldig gereageerd op woningen. Het systeem wat de woningbouw hanteerde was een verlotingssysteem waarbij telkens de eerste 3e kandidaten werden uitgenodigd om de woning te bezichtigen. Conform de procedure moet de kandidaat voordat hij de woning bezichtigd verschillende gegevens bij de woningcorporatie inleveren, indien hij aanspraak wil maken op de woning. Na een poos fanatiek gereageerd te hebben werd ik dan uiteindelijk 3e op een woning en ik heb mijn gegevens bij de woningbouw ingeleverd. (face-to-face omdat ik vind dat dit soort gegevens niet per post verstuurd moeten worden)

Met de persoonsgebonden gegevens bedoel ik: Kopie ID kaart, salarisspecificaties, IB-60 formulier (inkomstengegevens), GBA uittreksel en een huurdersverklaring. In deze gegevens staan zoals ieder waarschijnlijk weet, mijn NAW gegevens, rekeningnummer, Burgerservicenummer, mijn foto, handtekening en geboorteplaats.

Toen bij de bezichtiging bleek dat kandidaat 1 de woning accepteerde wist ik dat ik weer verder moest gaan met reageren. Totdat ik op 11 januari 2013 een brief kreeg van de woningcorporatie met daarin de mededeling dat zij mij bij die handeling de desbetreffende gegevens weer terug stuurden. Echter achter het voorblad zaten niet mijn gegevens, maar de gegevens van kandidaat 2 en gedeeltelijk van kandidaat 1. Verward als ik was kwam er ook gelijk een heel beklemmend gevoel omhoog wat bij mij de vraag opriep over waar mijn gegevens nu waren. Met deze vraag ben ik gelijk naar de woningbouw gestapt die daar geen mededelingen over wilde doen. De medewerker die de brief had verstuurd was niet aanwezig.
Teleurgesteld, enigszins gefrustreerd en boos ging ik dus maar weer weg.

Een dag later heb werd ik gebeld door de medewerker die verklaarde dat de gegevens aanwezig waren bij hem op het kantoor. Ik vroeg hem gelijk of de gegevens niet verstuurd waren, maar hij zei van niet. Ik blufte toen door hem de vraag te stellen of kandidaat 2 dat ook zou zeggen indien hij voor de rechtbank moest getuigen. De medewerker was duidelijk van slag en moest met zijn leidinggevende overleggen. Ik zei dat hij daar nog 5 minuten voor had want toevallig was ik al weer onderweg naar de woningcorporatie. Eenmaal daar aangekomen werd ik een stuk serieuzer genomen dan een dag eerder. De medewerker die de brief verstuurd had ging samen met mij en zijn leidinggevende in een kamertje zitten om het voorval te bespreken.

Daar werd mij verteld - in tegenstelling tot een kwartier eerder - dat de gegevens wel waren verstuurd. Dit was ook overduidelijk te zien aan de rommel en koffievlekken die er op de documenten zaten, terwijl ik ze direct vanuit de kopieermachine heb achtergelaten. Ik werd toen nogal boos om het feit dat ik gewoon glashard ben voorgelogen en voor domme werd aangezien. Ik heb hen vervolgens erop gewezen dat zij hiermee verschillende artikelen in WBP overtreden. De woningcorporatie vond dat spijtig, maar bot gezegd moest ik het er maar mee doen. Ik wilde aanvankelijk schikken, maar zei waren daar niet ontvankelijk voor.

Ik heb toen mijn primaire zorg voordragen. Dat was namelijk dat de gegevens zoals die op straat hebben gelegen zeer fraudegevoelig zijn en dat indien deze gekopieerd zijn later tegen mij gebruikt kon worden. Juist deze angst is wat mij sinds 11 januari 's avonds wakker houdt in bed. De medewerkers reageerden naar mijn inzien nogal laconiek door de zeggen dat als ik er werk van wilde maken zij hun advocaten er wel op zouden zetten. Ik wilde sowieso dat de woningcorporatie verklaarde dat zij alle schade voortkomend uit identiteitsdiefstal of fraude in welke vorm dan ook zouden erkennen en betalen. Mondeling zeiden zij dit te doen, maar meer hoefde ik niet te verwachten. Ik vond dat ik tot dusver best schofterig was behandeld.

Na een bezoek aan het Juridisch Loket en de Belastingdienst werd mij eens te meer duidelijk dat ik hier echt wat mee moest doen. Zo heb ik weken geleden ook gedaan. Ik heb hen middels een brief aansprakelijk gesteld voor de geleden schade (aantal arbeidsuren in deze casus) en de eventueel komende schade (uit identiteitsdiefstal of dergelijke). Ik heb hen verzocht binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging te sturen met daarin gelijk het bericht of zij de aansprakelijkheid wel of niet erkende. Twee dagen later ontving ik al een reactie dat zij mijn 'klacht' in goede orde hadden ontvangen en zij binnen twee weken inhoudelijk zouden reageren. Inmiddels is de tijd van de aansprakelijkheid en de klacht verstreken en heb ik na de ontvangstbevestiging niets meer ontvangen. Daarbij vraag ik mij nog steeds af waarom de woningcorporatie een ontvangstbevestiging stuurt op mijn klacht, terwijl het overduidelijk een aansprakelijkheid is. (Ik heb het documenten van een advocatensite gedownload)

Ik ben ergens ten einde raad. De woningcorporatie heeft(als ik het zo grof mag zeggen) schijt aan mijn beleving hierin en vind dat ik maar niet zo moet drammen. Ik vind dat een dergelijke corporatie ten alle tijden zorgvuldig met deze gegevens om moet gaan en indien zij dit niet doen moeten zij daar hun verantwoordelijkheid ook in nemen. Nu heb ik het idee dat zij mij middels een juridisch steekspelletje uit gaan spelen. Ik ben immers maar de juridische leek.

Wat moet ik doen? Ik lig hier echt dagelijks wakker van met het idee dat iemand mij ontzettend veel schade aan kan richten. Ik heb voorgesteld om mij in schrift verklaren alle voortkomende schade hier uit te dekken. Aanvankelijk in het persoonlijke gesprek wilde zij dit ook doen, maar nu de aansprakelijkheid verstuurd is en het daad bij het woord moet komen geeft de woningcorporatie geen gehoor. Daarbij heb ik ook voorgesteld om mij als blijk van spijt een woning toe te wijzen. Dit wilde zij niet, laat staan dat er een financiële compensatie is. Tot overmaat van ramp ben ik maar gestopt met reageren bij deze woningcorporatie(die toch 75% van alle huurwoningen heeft in Enschede) omdat ik niet langer geloof dat zij mij nog accepteren.

Ik hoop dat iemand de tijd wil nemen om hierop te reageren.

Vriendelijke dank.

vrijdag 8 maart 2013